Tábor Serengeti

Letošní tábor, pořádaný Pionýrskou skupinou desátníka St. Roubala  v Habartově, měl téma Národní Park Serengeti. Účastníci tábora se přenesli do prostředí severní Tanzanie, aby zakusili místní přírodu a podnebí. Cílem tábora bylo vychovat mladé  strážce parku, kteří absolvovali náročný výcvik.

Národní park Serengeti je od roku 1981 na seznamu UNESCO. Jeho rozloha je 14 763 km2. Význam slova Serengeti v českém překladu je „Nekonečná prérie“.

Ještě před začátkem tábora dostali účastníci dopis se zprávou, že jsme byli vybráni k výcviku na  strážce parku. Součástí byli informace o „odletu“ z Habartovského letiště.  Podmínkou k odletu byl vlastnoručně vyrobený cestovní pas. Aktéři tedy byli zapojeni do celotáborové hry již několik dní před začátkem samotného tábora.

„Když jsme přijely do tábora, prošli jsme celní kontrolou“ říká s nadšením Lucka Střechová, účastnice tábora. Ti, kteří měli své doklady v pořádku, mohli bez problémů stanout na území výcvikového tábora. Bohužel se našlo také několik lidí, kterým chyběl pas! Ti byli důkladně „prohledáni“. Poté absolvovali výslech a úřednickou mašinérii tanzánské policie k získání Povolení k pobytu.

Výcvik se sestával z nepřeberného množství zkoušek, dobrodružných vycházek, kvízů a výprav za poznáním místní přírody. Nabyté vědomosti a zkušenosti mohli účastníci předvést svým rodičům během návštěvního dne. Také pro rodiče byla připravena zkouška „ohněm“. Všichni účastníci byli velmi umně maskováni. Představovali jednotlivá zvířata žijící v nekonečné prérii. Rodiče si měli najít své dítě, což bylo pro některé opravdu obtížné.

Líbí se vám náplň práce Habartovkého pionýra? Nejen o prázdninách, ale také během školního roku připravují nepřeberné množství zážitků pro děti a rodiče ze širokého okolí. Vyhlášené jsou „jejich“ Habartovské toulky, jejichž součástí je také Pohádková cesta.

Organizace se nesnaží jen své členy zabavit, ale učí je aktivně se zapojit do realizací svých akcí. Pohádková cesta je dokonalým příkladem. Všechna stanoviště jsou obsazena dětmi a mládeží. Návštěvníci pak mohou ocenit nejen nápaditost kostýmů a převleků, ale také aktivní a zodpovědný přístup jednotlivých členů.

Letošní rok se věnují hravému poznávání světa. Součástí celoročního programu je spolupráce s ČSOP,  ale také pomoc při úklidu listí v místní mateřské škole. Zajímají se turistiku, tábornické dovednosti, sportovní hry a myslivost. Cílem těchto výprav je přiblížit dětem dovednosti potřebné k životu v přírodě (zapalování ohně, přežití v přírodě, první pomoc atd.), poznávat krásy přírody, získávat nové poznatky a kamarády. Své znalosti získáváme formou her a poznávání přírody v praxi.

V části „Poznávání“ pak pořádají společné výlety, poznávací a přírodovědné zájezdy (muzea, ZOO, hrady a zámky).


Hana Šnajdrová, regionální koordinátorka – redaktorka, kraj Karlovarský

Přidej komentář jako první k "Tábor Serengeti"

Zanechte komentář