Tříkrálová sbírka

Třu Králové

Od 1. do 10. ledna bude v Chebu a okolí probíhat

desátý ročník Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita Česká republika. Účelem sbírky je pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Podstatná část výtěžku, konkrétně 65 procent, bude jako obvykle použita na podporu místních charitních a zdravotně-sociálních projektů na Chebsku. Tentokrát bude podpořen rozvoj péče o umírající a jejich rodiny, dobrovolnické služby starým a nemocným a sociální služby lidem bez domova.

Slavnostní požehnání tříkrálových koledníků se uskuteční ve středu 6. ledna v 16 hodin v sále fary na Kostelním náměstí. Nejvíce koledníků do ulic vyrazí v sobotu 9. ledna, kdy bude sbírka podpořena „starostovou polévkou“, kterou bude starosta Jan Svoboda osobně všem příchozím nalévat za doprovodu tříkrálových zpěvů od 12 do 15 hodin na náměstí.

Aby sbírku nemohli zneužít nepoctivci, budou mít podobně jako v minulých letech všechny skupinky zapečetěnou kasičku a dospělého vedoucího, který se na požádání musí prokázat průkazkou s číslem totožným s číslem pokladničky a občanským průkazem. Sbírka bude navíc monitorována městskou policií.

Hana Šnaajdrová

Regionální koordinátorka – redaktorka

Kraj Karlovarský

Zdroj: www.mestocheb.cz

Tři Králové

Přidej komentář jako první k "Tříkrálová sbírka"

Zanechte komentář