7 DNÍ z Mikulova. Malé sdružení které dokáže dělat velké věci

Mikulov – Třetí rok působení zahájí na podzim mladé občanské sdružení 7 DNÍ z Mikulova pracující ve volném čase s dětmi, mládeží, dospělými i celými rodinami. Založili jej vedoucí a bývalí členové Klubu instruktorů, který fungoval v letech 2005-2007 jako neformální skupina zaštítěná Domem dětí a mládeže Mikulov. Již tehdy všichni mladí lidé pomáhali organizovat akce, připravovali vlastní, účastnili se dalšího vzdělávání a na svou činnost dokázali z grantů získat téměř sto tisíc korun. „Hnacím motorem k osamostatnění se a založení sdružení byla touha dělat volný čas po svém a jinak, personální změny ve vedení DDM a dostatek zkušeností nabraný studiem i praxí v jiných organizacích. Máme mezi sebou bývalé skauty, pionýry, turisty i pedagogy volného času z Domečku – každý si přinesl spoustu různorodých pozitivních i negativních zkušeností, ze kterých teď čerpáme,“ vypočítává předsedkyně Jiřina Falková.

Sdružení 7 DNÍ se zaměřuje jak na práci se svými členy v Klubu instruktorů a Klubu deskových her, tak především na akce pro veřejnost. Nejmenší s rodiči a mladší děti mohou přicházet na výtvarné dílničky, zimní přikrmování ptáčků nebo pravidelné každoroční Zámecké čtení, Karneval na sněhu a Sáňkyádu. Školáci obvykle navštěvují nízké lanové překážky a soutěžní hry 7 DNÍ při větších akcích jako je Evropská noc pro netopýry, Ptačí festival, festival Jeden svět, Den dětí a Den Země. Pro všechny bez rozdílu věku je potom určena Voříškiáda – soutěž psů všech ras a jejich páníčků, Pálení čarodějnic a pravidelné Dny deskových her. Sdružení se ale nebrání ani participaci na soukromých aktivitách pro jiné organizace – například s Mateřskou školou „Zelený ráj“ organizuje pravidelné březnové Čtení pro předškoláky.

Vyvrcholením celoroční činnosti jsou samozřejmě letní tábory. „Do vlastních táborů jsme se pustili až letos, i když první vlaštovku – příměstský tábor s římskou tematikou – jsme si vyzkoušeli zorganizovat už v roce 2010. Protože se povedl, o těchto prázdninách jsme zabavili 110 dětí na příměstských táborech divadelním, sportovním a římanském a jednom třináctidenním pobytovém na Podmitrově. Snažíme se dětem nabídnout programové lahůdky, ke kterým se jinde nedostanou, a rodičům poskytnout nadstandardní servis například v podobě on-line táborového zpravodajství na blogu www.tabor_mikulov.bloguje.cz,“ okomentovala letní akce Jitka Švástová, povoláním učitelka, která ve sdružení vede výtvarné dílničky.

„Nic z toho by se nemohlo konat nebýt skupiny vedoucích a instruktorů, kteří pracují s dětmi ve svém volném čase, po práci a o víkendech, zadarmo a někteří si dokonce berou dovolenou,“ chválí svůj tým předsedkyně 7 DNÍ. K dobrovolné práci si sdružení vychovává své členy a děti odrostlé z letních táborů v Klubu instruktorů. Mladí lidé od čtrnácti let absolvují během roku interní školení věnující se problematice drog, šikany a vývojové psychologie, pomáhají na brigádách pro Pálavu, dovednosti a znalosti získávají na RVVZ Vysočina i na celostátních výměnách. „Nepravidelně se scházíme a vymýšlíme si vlastní program, nejčastěji však působíme na akcích sdružení, kde sbíráme zkušenosti přímo v terénu,“ přiblížila obvyklý program vedoucí KI Monika Hatlapatková.

Nezisková organizace by samozřejmě nemohla fungovat bez metodické podpory, spolupráce s dalšími organizacemi a také bez finančních příspěvků. Proto se sdružení 7 DNÍ stalo členem Jihomoravské rady dětí a mládeže a pravidelně žádá o dotace a granty. „V roce 2011 naše aktivity podpořila Nadace Vodafone ČR a Město Mikulov. Rok předtím jsme získali důvěru Nadace Leontinka a Nadace VIA. Poděkování patří také několika dárcům z řad rodičů a mikulovských občanů, kteří naše snažení podporují. Bez nich bychom akce sice dělali, ale příspěvky účastníků by musely být vyšší. V začátcích jsme neměli žádný materiál, sportovní vybavení a stále řešíme vlastní prostory,“ vysvětluje Falková a dodává: „Stavíme také na spolupráci a dobrých vztazích s dalšími místními organizacemi.“ Těmi jsou zejména Centrum ekologické výchovy Pálava, Mateřská škola „Zelený ráj“, Regionální muzeum v Mikulově a základní školy.

Od září připravuje 7 DNÍ mnoho dalších a oblíbených aktivit. Lákadlem je především říjnová Večerní hra po Mikulově s mnohaletou tradicí, ale také Den deskových her, výtvarné dílničky a hry a soutěže v rámci Evropského dne pro netopýry a Ptačího festivalu. Instruktoři se zúčastní víkendového soustředění, Východočeské CVVZ a během listopadové brigády vysadí vlastní lípu do Klentnické aleje. Prosinec potom bude v duchu zimních a Vánočních radovánek – snad se povede Sáňkyáda, vánoční krmení ptáčků, výtvarné tvoření i turnaj deskových her o atraktivní ceny. Podrobnější informace hledejte v termináři na www.7dni-mikulov.cz .

Pavel Zdráhal, regionální koordinátor – redaktor, kraj Jihomoravský

 

 

Přidej komentář jako první k "7 DNÍ z Mikulova. Malé sdružení které dokáže dělat velké věci"

Zanechte komentář