Studentské půjčky

Student vysoké, vyšší popřípadě střední školy musí mít pro své studium zajištěný dostatek finančních prostředků. Studium není zadarmo a není tím myšleno pouze studium na soukromých školách. Velké finanční náklady čekají na studenty i na školách veřejných, kde se musí platit skripta, učebnice, další pomůcky nutné pro studium, u vysokých škol také koleje a podobně.

V současné době se studentské půjčky v České republice usazují v podobě bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů. Ve světě je tradice půjčování peněz studentům již zcela běžnou záležitostí, u nás se zatím hledá podoba půjček, které budou pro studenty nejoptimálnější a tudíž i žádané. Mimo bankovní a nebankovní sféru se o studentských půjčkách uvažuje i na úrovni státu, kdy by stát mohl poskytovat studentům zvýhodněné půjčky na studium. Dosud však neexistuje norma, která by státní studentské půjčky upravovala a také neexistuje systém vyplácení takovýchto půjček. Soukromý sektor – tedy banky a nebankovní instituce vsadily na podobu spotřebitelských úvěrů a také na kontokorentní účty. Studentské půjčky poskytuje Česká spořitelna – Hotovostní úvěr pro studenty vysokých škol, Komerční banka – Gaudeamus, Poštovní spořitelna – Účelový úvěr na vzdělání, Raiffeisenbank – Účelová půjčka a UniCredit Bank – Studentská půjčka. Tyto výše uvedené banky a názvy produktů půjček můžeme označit za čistou formu studetské půjčky. Ostatní banky (tj. ústavy výše uvedené + například ČSOB, GE Money Bank atd.) nabízejí kontokorentní účty. Zpravidla jsou kontokorentní účty zřízené k osobnímu účtu, u kterého lze čerpat každý měsíc do mínusu několik desítek tisíc korun. Každá banka má svá pravidla při čerpání z kontokorentu a také se liší ve výši úrokových sazeb. Výhodou kontokorentních účtů je, že pokud částku, kterou si student půjčí, vrátí zpět do 30 a 45 dnů, neplatí pak žádné úroky. Běžná výše kontokorentu je 20 až 50 tisíc korun na jeden osobní účet. Student může mít více studentských účtů u různých bankovních institucí.

Podmínky pro poskytnutí studentských půjček a kontokorentu se u každé instituce liší. Pravidlem bývá, že půjčka je poskytnuta studentům ve věku 18 až 30 let. Dále je někdy nutné, aby za půjčku ručil někdo movitý, nebo aby student měl pravidelný měsíční příjem. Opět záleží na různých bankovních ústavech a také na výši poskytnuté půjčky. Půjčky totiž mohou být od 20 tisíc korun až například do 1 milionu ve zvláštních případech. Milionové půjčky jsou poskytovány výjimečně a také zejména pro studenty, kteří odcestují studovat do zahraničí. U všech bank, které poskytují půjčky nad 150 tisíc korun, musí žadatel o půjčku splnit mnoho náročných podmínek. Zejména se jedná o formu následného splácení půjčky a také dobu splácení, kdy bude žadatel schopen dostát svým závazkům.

Banky u studentských půjček stanoví úroky kolem 9 %. Kontokorent je z pohledu úrokových sazeb dražší cca 15 % (i více), ovšem zpravidla první měsíc se úroky neplatí, a také kontokorentní půjčka je splatná zpravidla do jednoho roku. Kontokorent tedy lze využít spíše jako překlenovací období v měsíci.

Půjčky u nebankovních institucí mohou být problematické a také drahé. Problém je zejména u doby splácení úvěru a v zajištění v podobě ručitele. Každý, kdo by chtěl využít půjček v nebankovním sektoru se musí dobře seznámit se smlouvou a podmínkami splácení.

Student, který uzavře s bankou nebo i nebankovním ústavem smlouvu o půjče, musí dobře znát za jakých podmínek tak činí. Musí si předem spočítat, kolik bude splácet a zda mu vystačí měsíční příjem i na běžný život. Mnoho studentů přecení svou schopnost pravidelně splácet, a tím se uvrhnou do hrozby exekuce.
Podmínky jak se studentskými půjčkami nakládat se každý žadatel dozví u svého bankovního ústavu. Mnohdy totiž peníze z půjčky nejdou přímo studentovi, ale škole na účet (například při úhradě školného), při dokazování výdajů za studium musí student u některých bank dokládat vynaložené finanční prostředky účtenkami, fakturami nebo jinými doklady. Pro výběr vhodné půjčky je dobré obejít několik bankovních ústavů a poptat se na možnosti studentské půjčky. Každá banká může být výhodnou půjčku například z pohledu výše jednotlivých půjček a doby splatnosti úvěru.

Pavel Dvořák
Regionální koordinátor – redaktor
Kraj Středočeský
Národní institut dětí a mládeže
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Přidej komentář jako první k "Studentské půjčky"

Zanechte komentář