Bakalář pro nelékařské zdravotnické profese

Při svém nedávném projevu k nově jmenovaným rektorům se pan prezident Klaus pozastavil nad množstvím vysokoškolských studentů. Jestli to není na úkor kvality vzdělání. Ale zvyšování kvalifikace a s tím i související nutnost bakalářského vzdělání je na druhou stranu realitou vyplývající z evropského požadavku na vzdělání například zdravotních sester. Tak milé sestřičky, nedejte se odradit a zkuste to třeba v Liberci na Ústavu zdravotnických studií.

Vysokoškolský Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci byl ustanoven dnem 1. prosince 2004 jako samostatná jednotka při Technické univerzitě v Liberci. Založení ústavu souvisí s požadavky Evropské unie pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí. Svoji činnost zahájil výukou bakalářského studijního programu Ošetřovatelství – Všeobecná sestra. V současné době nabízí vysokoškolské vzdělání ve studijním bakalářském programu Ošetřovatelství, ve studijním oboru Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia a ve studijním bakalářském programu Biomedicínská technika, ve studijním oboru Biomedicínská technika v prezenční formě studia. V akreditačním řízení je nový studijní program Nutriční terapeut.

výukový tranažer pro zdravotníkyO studium je trvalý zájem i přes jeho náročnost. Podle tajemnice Marie Froňkové to je mimo jiné i díky tomu, že absolventi dostávají nabídky perspektivního zaměstnání z nemocnic i odborných lékařských pracovišť. V současné době na Ústavu zdravotnických studií studuje podle Froňkové téměř 300 studentů. Letos má šanci na přijetí asi 140 zájemců, to je zhruba polovina z každoročně evidovaných přihlášek.

Obsahem zkoušek na obor Všeobecná sestra bude zkouška z biologie (obecné biologie a somatologie) a testu z cizího jazyka (anglického nebo německého). Předpokládaný počet přijatých studentů je 55 na prezenční a 55 na kombinovanou formu studia. Přijímací řízení na obor Biomedicínská technika v prezenční formě studia bude obsahovat zkoušky z matematiky, fyziky a biologie (obecné biologie a somatologie). Předpokládá se přijetí 30 studentů. Termín podání přihlášek je 25. května.

Pro všechny zájemce o studium připravil Ústav zdravotních studií přípravný kurz z biologie – anatomie a fyziologie, biofyziky a z biochemie. Každý kurz trvá 6 hodin a student se na něj musí přihlásit a zaplatit 600,- Kč za každý vybraný kurz. Kurzy budou probíhat druhou a třetí sobotu v březnu a dubnu.

Pokud vás možnost studovat ústav zdravotních studií na Technické univerzitě v Liberci zaujala, nenechte si ujít Den otevřených dveří. Koná se v prostorách ÚZS dne 17. února 2010, v posluchárně F 12 od 10 hodin.

Petra Handlířová
Podpora informačního systému pro mládež
Regionální koordinátorka-redaktorka
Kraj Liberecký
Zdroj: www.uzs.tul.cz

Přidej komentář jako první k "Bakalář pro nelékařské zdravotnické profese"

Zanechte komentář