Březen – měsíc internetu

Představte si svět, kde není internet. Vlastně by jste v tuto chvíli nemohli číst ani tento článek, který vyšel v našem internetovém magazínu. Nemůžeme zapřít, že internet ovládl komunikaci v posledním desetiletí více než cokoliv doposud jiného.

Síť připomínající internet vznikla již v 60. letech 20. století, do českých zemí, respektive do bývalé České a Slovenské federativní republiky (ČSFR), se poprvé internet dostal v listopadu 1991. Tento rok byly prvně úspěšně provedeny pokusy o připojení na rakouský uzel v Linci.

30.36D4Historikové internetu dobře vědí, že internet byl původně vyvinut pro potřeby americké armády, tenkrát síť nosila název ARPANET. Postupným vývojem a rozvojem v nekomerční i komerční sféře se vyvinuly sítě, které dnes označujeme jako internet.

Stálé připojení mělo bývalé ČSFR od února 1992. Toto připojení sloužilo v počátcích pouze akademické obci, dlouhou dobu však netrvalo a zájem projevila i komerční sféra.

Co je pro současného uživatele internetu samozřejmostí, nebylo ještě před několika lety běžným standardem. Pro mnohé je internet místem k získání informací, ke komunikaci, k zábavě a v neposlední řadě pracovním prostředím. Na internet se svým způsobem stěhuje státní správa – mnoho agend již nemusíme vyřizovat na úřadech osobně, ale přes internet. Průlomovým krokem vstupu státní správy do virtuálního prostředí, bylo rozhodnutí o vstupu Bílého domu ve Washingtonu DC v USA do prostředí internetu. To se psal rok 1993. V Čechách byl v této době internet ještě v plenkách. Jeho masivní rozvoj nastal až po roce 2000, kdy se začal zavádět nejen do většiny škol, ale i domácnosti projevily značný zájem mít doma přípojku k internetu. Podle čísel, které nabízí Internet World Stats, používalo připojení k internetu v roce 2000 přibližně 360 milionů uživatelů po celém světě. O devět let později jich bylo více jak 1,5 miliardy. V České republice jsou prozatím k dispozici nejnovější čísla z roku 2008, do konce tohoto roku používalo internet více jak polovina populace starší šestnácti let. Podle trendu vývoje od roku 2003, kdy na konci tohoto roku bylo připojeno k internetu dvakrát méně lidí než na konci roku 2008, se dá očekávat, že připojení k internetu v roce 2009 mohlo mít více než 60 procent populace starší šestnácti let.

Internet je celkem složité prostředí, ve kterém je někdy těžké se orientovat. Z toho také plynou mnohá nebezpečí. Nejznámější jsou útoky počítačových pirátů na citlivá osobní data uživatelů internetu.

V České republice vzniklo na konci 90. let sdružení BMI – Březen – měsíc internetu, které si dalo za cíl upozornit na obrovský význam internetu pro rozvoj ekonomiky i společnosti v době, kdy si to v České republice málokdo uvědomoval. Díky projektu BMI mohlo za jedenáct let jeho existence vzniknout mnoho odborných diskusí a aktivit, které napomohly k prosazení významu internetu v ČR. Projekt byl započat v roce 1998 a ukončen v roce 2008.

BMI jako sdružení je nevládní nezisková organizace, která podporuje rozvoj internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost, a využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti. Svůj cíl se snaží sdružení uskutečnit pomocí popularizačních, vzdělávacích a propagačních aktivit. Nejznámější aktivitou BMI sdružení byla každoroční kampaň Březen – měsíc internetu. I po ukončení projektu BMI v roce 2008 se podařila návaznost mnohým subjektům v popularizačních akcích pokračovat – příkladem může být i Informační centrum pro mládež v Mladé Boleslavi, kde v měsíci březnu bude pro veřejnost internet zdarma, akce nese původní název Březen – měsíc internetu.

Pavel Dvořák, Regionální koordinátor – redaktor, Kraj Středočeský

Zdroj: Český statistický úřad, Sdružení BMI, vlastní zpráva

Přidej komentář jako první k "Březen – měsíc internetu"

Zanechte komentář