Jihomoravský kraj


DSC07420

Slavnostní otevření discgolfového hřiště

Dne 23. září 2017 se otevřelo v městském parku v Pohořelicích discgolfové hřiště.  I přes nepřízeň počasí se akce uskutečnila a ti, kdo přišli, rozhodně nelitovali.  Po slavnostním přestřižení pásky a po krátkých proslovech pana starosty, paní ředitelky ze SVČ Pohořelice a Jakuba Foltána ze Smart up týmu si návštěvníci mohli vyzkoušet nejen nové hřiště, ale i […]7-8, S vozíčkáři na vodáckou legendární řeku Salzu do Rakouska

S vozíčkáři na vodáckou legendární řeku Salza do Rakouska

iž šestým rokem, vedle aktivit pro ICM SVČ Pohořelice se věnuji práci vodáckého instruktora a organizaci outdoorových aktivit pro vozíčkáře. Je to zajímavá a obohacující práce, vyžadující specifické bezpečnostní a odborné znalosti. V následujících řádcích se podělím se čtenáři o zájezdu s vozíčkáři na divokou řeku Salzu v Horním Rakousku, která bezesporu patří mezi vodácké legendy pro lidi […]


2017_07_ICMBrno_Diktátorský test z češtiny

Diktátorský test z češtiny

Ačkoliv se mě již povinná školní docházka přestala týkat, vytrvala jsem ve svém studiu a neodvratně tak stanula před první z větších zkoušek dospělosti. Ano, mluvím o maturitě. Přesněji řečeno o maturitě státní, kterou má na svědomí organizace CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Obě slohové práce se obešly bez větších obtíží, didaktický test z angličtiny taktéž, avšak […]