Dobrovolnictví


1 č. 14825613_1116626661749628_1954803127_n

Konference od mladých pro mladé

Bylo, nebylo… když mi ICM nabídlo účast na konferenci (a teď pozor, nabruste angličtinu) „Young Ambassadors for Youth Information against Discrimination“, neváhala jsem. Zaprvé jsem ve Slovinsku, kde se celá akce konala, nikdy nebyla a za druhé jako budoucí pedagog bych žádnou takovou akci rozhodně neměla vynechat. Nadšeně jsem kývla, čas běžel…a až pak mi […]


image3344

České školství

Nedávno jsem v rámci své práce, či dejme tomu praxe, měla možnost navštívit doplňkový program na základní škole. Program  byl určen pro děti od čtvrté třídy do sedmé, jednalo se o chození po různých stanovištích, kde poznávaly děti věci z naší historie. Ráda bych vám zprostředkovala dojem, který jsem z toho měla.
No Picture

Setkání města s občany

Setkání občanů s představiteli města Náchod Ve středu 29. května 2013 proběhlo v prostorách Informačního centra mládeže a otevřeného klubu Hnízdo ve Středisku volného času Déčku Náchod setkání občanů s představiteli města Náchod na téma Náchod město sportu 2013. Setkání připravil mládežnický tým klubu Déčka v rámci projektu Participativní demokracie za podpory Mládeže v akci a města […]


No Picture

Křesadlo 2012

„Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví,  neziskový sektor a vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Za dobu, po kterou se Křesadla v ČR rozdávají, již bylo oceněno více než 350 dobrovolníků ve více než 18 městech a krajích. Je možné, že […]No Picture

Youth week 2011 v Hradci Králové

Hradec Králové – Uprostřed Evropského týdne dobrovolnictví, ve středu 18. května v areálu škol u fakultní nemocnice proběhla akce Mládež a dobrovolnictví. Organizace pracující s dětmi a mládeží na ní verbovaly pro své aktivity dobrovolníky, nabízely možnosti dobrovolnictví EVS v zahraničí i obecně informovaly o programu Mládež v akci a prezentovaly činnost Informačních center pro […]


No Picture

SEVER – středisko ekologické etiky a výchovy

Hradec Králové – Dnes se seznámíme s další organizací zaměřenou na životní prostředí a ekologii – Středisko SEVER je občanské sdružení, které chce směřovat k trvale udržitelnému životu na Zemi, prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem.