Studium


No Picture

Mix o mládeži z Vysočiny I.

Bystřice nad Pernštejnem – Základní škola T. G. Masaryka připravila pro své žáky vánoční dílny s netradičními technikami a ti si domů odnesli různě ozdobené šátky, přáníčka a další drobnosti. Žáci 7. tříd se na vycházce věnovali dopravním přestupkům ve městě. Vypozorovali například špatné parkování, jízda na kole po chodníku a další přestupky.No Picture

Stipendium pro znevýhodněné

Máte pocit, že vaše ekonomická a sociální situace vám zabraňuje stát se vysokoškolským studentem? Cítíte, že potřebujete finanční pomoc studovat univerzitu? Pokud ano, možná je pro vás to pravé stát se stipendistou! Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická vyhlašuje stipendijní program pro uchazeče z dětských domovů nebo ze sociálně výrazně znevýhodněného prostředí.No Picture

Studentské půjčky

Student vysoké, vyšší popřípadě střední školy musí mít pro své studium zajištěný dostatek finančních prostředků. Studium není zadarmo a není tím myšleno pouze studium na soukromých školách. Velké finanční náklady čekají na studenty i na školách veřejných, kde se musí platit skripta, učebnice, další pomůcky nutné pro studium, u vysokých škol také koleje a podobně.