Dobrovolnictví

No Picture

Podpora vzdělávání – podpora dětí ze sociálně vyloučených lokalit

Program Podpora vzdělávání vznikl jako další služba společnosti Člověk v tísni, o.p.s., navazující na terénní sociální práci, která reagovala na nepříznivou situaci sociálně vyloučených dětí ve vzdělávacím systému. Člověk v tísni převzal tento program od plzeňské společnosti Tady a teď a s realizací programu začal v roce 2006 v Bílině, Ústí nad Labem a Chomutově, postupně se přidávala další města […]

Číst dále

No Picture

Proč dělám dobrovolníka?

Dobrovolnictví je bezesporu činností, která je velmi ušlechtilá a která zaslouží obdiv. Proč jsou však někteří lidé ochotni vykonávat nějakou velmi prospěšnou činnost zadarmo? Na to jsem se zeptal několika dobrovolníků, kteří působí v programu Podpora vzdělávání realizovaného společností Člověk v tísni, o.p.s. Děkuji tímto koordinátorovi programu v Bílině, Martinu Řapkovi, který rozeslal anketní otázky dobrovolníkům. Dobrovolníci nechtěli […]No Picture

Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví je jistě pro mnohé z vás novým pojmem, jelikož pokud se nějaká firma zapojovala do činností neziskových organizací, sdružení, dětských domovů atd., bylo to především finanční pomocí. Firemní dobrovolnictví ovšem funguje na trochu jiném principu. Nejde totiž pouze o peníze.


No Picture

Křesadlo jako symbol pomoci

Každým rokem se v Praze i ostatních krajích uděluje cena Křesadlo. Cílem udělování této ceny je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Myšlenka udělování této ceny je duševním vlastnictvím Hestia, o.s.


No Picture

Dobrovolníkem u pejsků

Zapoj se  do  akce,  kterou  pořádají  studenti Univerzity J. E.  Purkyně  v Ústí  nad  Labem,  aby dali  najevo,  že  jim  není  lhostejný  osud zatoulaných  či  zraněných  zvířat  v tomto  městě.


No Picture

Mezinárodní konference zaměřená na téma dobrovolnictví – Polsko, Jelenia Góra, 3.-4.11.2011

V malebném městečku Jelenia Góra proběhla 4. listopadu 2011 v pořadí již 19. mezinárodní výroční pracovní konference polských, českých a německých partnerů v oblasti ochrany dětí a rodiny. K tématům konference patřily mimo jiné Evropský rok dobrovolnictví v Sasku, Ústeckém kraji a v regionu Jelenia Góra, význam dobrovolnictví na trhu práce či dobrovolnictví dětí a mládeže.


No Picture

Obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci (1. Část)

Tento podtitul nese název knihy jedné z publikací národního dobrovolnického centra Hestia, týkající se dobrovolnictví. Jelikož prosincové číslo našeho časopisu je věnováno právě dobrovolnictví, chtěl bych vám, dříve než se začneme zabývat konkrétními dobrovolnickými programy a činnostmi, poskytnout obecné informace o dobrovolnictví, dobrovolnících a organizacích, které s dobrovolníky pracují.


No Picture

Dobrovolnice z teplického „íčka“ byla oceněna

Dne 20. září se v Praze v prostorách NICM a Domu zahraničních služeb na pražském Poříčí uskutečnilo celorepublikové setkání vedoucích informačních center pro mládež, kterého se zúčastnilo celkem 57 účastníků z dvaceti šesti ICM. Na tomto setkání byli v rámci velmi bohatého programu oceněni nejlepší dobrovolníci ICM za rok 2010 a došlo též k předání certifikátů ICM za rok […]


No Picture

Dobrovolníci z celého světa míří na ústecká předměstí – Mezinárodní workcamp oživí dětem prázdninové dny

Do ústeckých Nových Předlic a lokality Nový svět zavítá ve dnech 11. až 23. července deset mladých lidí od 18 do 23 let z Francie, Velké Británie, Jižní Koreje, Španělska a Německa. V rámci 12. mezinárodního workcampu zde v Klubu pro matky s dětmi Stromeček a v Nízkoprahovém klubu pomohou při drobných rekonstrukcích, především však pro místní děti a […]