Informace o možnosti získání certifikátu ECDL – „řidičák na počítač“

Interior Car Driving Steering Wheel Drive Steering

Před pár týdny jsem se dozvěděla o možnosti udělat si tzv. „řidičák na počítač“, jelikož každý student/absolvent by měl být vybaven dostatečnými znalostmi a dovednostmi, určitými kompetencemi, napadlo mne, že bych o této možnosti mohla sepsat krátký článek a seznámila vás tímto s něčím, o čem jste možná ještě neslyšeli.

Certifikát European Computer Driving Licence, v mimoevropských zemích označovaný jako ICDL – International Computer Driving Licence zahrnuje několik vzdělávacích programů v oblasti digitálních kompetencí. Je to mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověření informační gramotnosti. Pomocí praktických testů zjišťuje, zda je zkoušená osoba schopna využívat základní technologie v oblasti komunikační a informační, v takové míře, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti.

Certifikát umožňuje získat celoevropsky uznávanou kvalifikaci, výhodnější pozici při výběru zaměstnání, úředně doložit dosaženou úroveň schopností práce s počítačem, zefektivnit využívání výpočetní techniky a zvýšit svoji výkonnost, mobilitu a širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen na území ČR, ale i v evropských zemích.

Stále roste počet firem a institucí, které přijali ECDL jako firemní standard. Své stávající zaměstnance posílají na školení a testování a při přijímání nových zaměstnanců do firmy preferují či vyžadují ECDL certifikát. Více viz http://www.ecdl.cz/reference.php.

Jednotlivé tematické oblasti, které koncept ECDL pokrývá, jsou nazývány moduly. Pro každý modul existuje volně dostupný ECDL sylabus, který zcela konkrétně specifikuje vzdělávací obsah. Sylaby jsou pravidelně aktualizovány a reflektují změny ve vývoji a užívání digitálních technologií, a to zejména s ohledem na trh práce. Všechny moduly jsou ukončeny mezinárodně uznávanou zkouškou.

Na webu http://www.ecdl.cz jsou blíže rozepsány veškeré informace k získání certifikátu ECDL, jak se přihlásit a ze kterých konkrétních modulů si můžete zkoušku seskládat. Jestli se rozhodnete certifikát si udělat, tak jako já, přeji hodně štěstí a „hodně kilometrů na počítači“.

 

Kristýna Černá, ICM Ivančice