Co dělat, když se nedostanu na vysokou školu?

Studium_green_vypln
1) Jít na vyšší odbornou školu
Vyšší odborná škola (VOŠ) poskytuje absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou možnost dalšího zvyšování kvalifikace. Ve srovnání se studiem na vysokých školách jsou obory vzdělání na vyšších odborných školách zaměřeny především na praktickou profesní orientaci a trvají zpravidla 3 roky. Vyšší odborná škola tedy není vysoká škola ani typem vysoké školy nicméně podobně jako vysoké školy, či konzervatoře, tak i vyšší odborné školy se řadí mezi instituce, které poskytují terciární vzdělání. Vzdělávání na VOŠ je úspěšně zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Úspěšný absolvent VOŠ má též právo používat označení diplomovaný specialista (ve zkratce DiS). Dosažený stupeň vzdělání na VOŠ je podle mezinárodních klasifikačních stupňů pro vzdělání na stejné úrovni jako bakalářské studium (VŠ).
Webové stránky škol v Brně:
2) Jít na jazykovou školu
Jazyková škola je vzdělávací zařízení, kde se vyučují cizí jazyky. Jazykové školy obvykle nabízejí možnost vybrat si specifický kurz podle časové náročnosti a znalosti daného jazyka. Před zahájením výuky může zákazník absolvovat rozřazovací test. Studium často doplňuje formální vzdělávání či dále rozvíjí již dosaženou znalost cizího jazyka. Vyučovat mohou učitelé dané cizího jazyka či rodilí mluvčí. Kurz bývá zakončen certifikátem o dokončení či provedení některé z jazykových zkoušek (např. státní jazyková zkouška nebo různé mezinárodní jazykové certifikáty). Školy zřizují buď státní instituce či soukromé firmy. Obvykle se hradí školné. V České republice funguje pomaturitní studium cizích jazyků na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. V Česku patří mezi nejvyhledávanější jazyky angličtina, němčina, francouzština, italština a španělština.
Webové stránky škol v Brně:
• A DALŠÍ..
ICM Ivančice