Co jsou praxe IAESTE?

Zahraniční praxe či stáž je v současné době něco, bez čeho se téměř neobejdeš. Na pracovním trhu to zvýší tvé šance sehnat si lepší práci, kromě toho získáš dnes již nezbytné jazykové zkušenosti, a nakonec, přivezeš si spoustu, doufejme dobrých zážitků.

Nevládní organizace IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience – Mezinárodní organizace pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe) ti dokáže takovouto praxi zprostředkovat. IAESTE byla založena v roce 1948 v Londýně a tehdejší Československo bylo zakládající zemí. Hlavním cílem IAESTE ČR je podporovat zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů. Nejvýznamnější aktivitou IAESTE je mezinárodní výměnný program. IAESTE ČR zprostředkuje každoročně zahraniční praxe pro téměř stovku studentů celé České republiky.

Musíš umět cizí jazyk?

Samozřejmě ano. Nabídky praxí jsou do celého světa, a protože je stále ještě český jazyk ve světě nepříliš rozšířen, jsi nucen ovládat alespoň jeden světový jazyk minimálně na základní komunikativní úrovni. Jelikož ve světě vědy a techniky je oficiálním jazykem angličtina, také v praxích IAESTE převládají praxe s podmínkou znalosti angličtiny.

Další nejrozšířenější praxe jsou do německy mluvících zemí. Zbytek jsou spíše ojedinělé nabídky, kde můžeš využít španělštinu nebo francouzštinu.

Tvé jazykové znalosti budou prověřeny testem a pohovorem, jehož úroveň je někde mezi základní a všeobecnou státní jazykovou zkouškou.

Kolik tě ta sranda bude stát?

Nejprve je třeba uvést, že praktikanti IAESTE dostávají peníze za práci v zahraniční zemi přímo od zaměstnavatele, který je na praxi vzal. Tyto prostředky v žádném případě nemají sloužit jako výdělek, ale spíše jako příspěvek pokrývající výdaje na život v zahraničí.

Tato částka se samozřejmě odvíjí od místní cenové hladiny a nelze tedy tyto částky srovnávat vzájemně.

Za zprostředkování praxe uhradíš IAESTE České republiky poplatek 3500 Kč, který bude použit na agendu spojenou se zajištěním tebou vybrané praxe a vratnou zálohu 1500 Kč, kterou obdržíš zpět při včasném odeslání zprávy o tvé praxi.

Budeš si muset uhradit cestu do zahraničí a dále zdravotní pojištění po celou dobu pobytu, to je bezpodmínečně vyžadováno mezinárodními předpisy IAESTE, nějaké výdaje předpokládej také za vyřízení víza.

Všechny tyto výdaje se samozřejmě velmi liší podle zemí kam jedeš (určitě tedy jsou podstatné rozdíly mezi náklady na praxi v Austrálii, či Japonsku a náklady v zemích Evropské Unie).

Dalším výdajem bude období, kdy nastoupíš na praxi a ještě jsi neobdržel první plat. Ovšem zrovna tyto náklady jsou schopny se ti vrátit při odjezdu z praxe, kdy obdržíš poslední plat.

Pokud sečteš výdaje a získané zkušenosti, a také to, žes byl v zahraničí delší dobu než jen 14 dní jako o dovolené s rodiči, je praxe s IAESTE jistě lepší alternativou a navíc máš plno zážitků do konce života.

Kde budeš bydlet?

V Evropských státech je pravidlem, že studenti bydlí na vysokoškolských kolejích, tedy ve společnosti dalších studentů z různých koutů celého světa. Tyto koleje zajišťuje zpravidla IAESTE v hostitelské zemi. V některých případech je pro studenta ubytování zajištěno firmou. V ojedinělých případech si student hledá ubytování sám. Ve všech uvedených případech je hrazeno ubytování studentem z prostředků, které dostává v zahraničí.

Potřebuješ víza?

V mnoha zemích je praxe IAESTE považována za standardní pracovní poměr a s tím souvisí nutnost mít vízum a pracovní povolení. V některých zemích je dostatečné vízum. Některé země nemají v ČR své zastupitelské úřady, takže je třeba vyřizovat vízum na zastupitelských úřadech těchto zemí v Německu nebo v Rakousku. S tím jsou spojené další případné náklady.

Potřebuješ pojištění?

Ano. Každý praktikant musí být zdravotně pojištěn (úraz, nemoc, život), po celou dobu pobytu. V některých zemích jsou vyžadovány konkrétní minimální limity plnění, jinde je doporučena určitá pojišťovna.

 

Pro více informací navštiv www.iaeste.cz.

Zdroj: www.iaeste.cz

Miloš Hrubý, Regionální koordinátor – redaktor, Ústecký kraj

Přidej komentář jako první k "Co jsou praxe IAESTE?"

Zanechte komentář