Čojčlandská Konferenz 2011

Dne 3. 11. a 4. 11. 2011 je Čojčlandská Konferenz v kulturním domě „Egerland Kulturhaus“ v Marktredwitzu veřejným prostorem pro setkávání mladých lidí z česko-německého příhraničí. Čojčlandská Konferenz se koná každoročně, avšak pokaždé na jiném místě česko-bavorského příhraničí.  Mladí lide a zástupci institucí z Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje s korespondujícími německými pohraničními kraji mají příležitost, aby společně navázali kontakt, diskutovali a vyslali pro region pozitivní signál.
Při zahájení ve čtvrtek večer, 3. 11. 2011, bude středem pozornosti projektová práce letošního roku, která bude prezentovat rozmanitost čojč (=divadelní jazyk a Divadelní síť Česko-Bavorsko) prostřednictvím medializace a živých výstupů.
Pátek, 4. 11. 2011 bude zasvěcen tématu PERSPEKTIVY PRÁCE A JINÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ V PŘÍHRANIČÍ PRO MLADÉ LIDI. K tomu bude dopoledne sloužit takzvané „world café“ s diskusními stolky, kde účastníci budou moci klást otázky k jednotlivým tématům a radit se s experty.
Odpoledne Vás zveme na pódiovou diskuzi, abychom se nadále – možná i filozoficky – věnovali tématu povolání-poslání-„zabydlení se“. Odpoledne bude zahájeno předsedkyní Euregio Egrensis, paní Dr. Seelbinder, pódium bude samozřejmě obsazeno česko-německými experty z regionu, jakož i mladými lidmi. Vše bude simultánně tlumočeno.
Očekáváme žáky všech možných škol, učně, studenty, mladé lidi připravující se na své povolání, a to především z Horních Franků a Karlovarského kraje, jakož i experty různých sektorů (pracovní praktika v cizině – což je dobrovolná pracovní stáž např. i během studia, Eures, EU program Leonardo, kvalifikace prostřednictvím čestných funkcí, tzn. podobně jako na bázi dobrovolnictví). Určitě se najdou napínavé rozhovory, setkání a zajímavé informace pro každého, aby mohly být perspektivy v pohraničí rozšířeny!
Čojčlandská konference je podporována následujícími institucemi: EU Interreg IVa, TANDEM, Oberfrankenstiftung, Scherdel GmbH jakož i na místě sdružením, Euregio Egrensis, Sociální podporou (Lebenshilfe) a hotelem Meister Bär

Z informací, které jsi nám poskytl je jasné, že se jedná o dlouhodobý projekt. V rámci Čojč  jsem ale také zaslechla heslo „Divadlem hýbat hranicemi“. Můžeš nám k tomu říct pár slov?
Pod heslem „divadlem hýbat hranicemi“ vytyčuje Čojčská divadelní síť Čechy-Bavorsko díky svým příhraničním divadelním projektům pro mládež milník pro perspektivní spolupráci v Evropě. Toto angažmá letos oslaví již jedenáctý rok a je podporováno četnými institucemi“ upřesňuje David Procházka, člen organizačního týmu.

Jedná se o projekt s tradicí, přípravy jsou náročné. Jakou očekáváte účast?
Předpokládáme, že se konference zúčastní  většina ze 60 mladých lidí, kteří se zapojili do projektů realizovaných v letošním roce, pozváni byli zástupci institucí i jednotlivci z Marktredwitz, Wunsiedel, Hof a kraje Horní Franky, kraje Horní Falc a Dolní Bavorsko a samozřejmě očekáváme, že naše pozvání přijmou také zástupci institucí a jednotlivci z Plzně, Karlových Varů, Chebu, Rokycan, Vimperku a krajů Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského. Vítáni budou školáci z Horních Franků – z různých studijních oborů a samozřejmě čeští školáci hostující na německých školách“ odpočítává David.

Je za vámi opravdu spousta práce. Nemohu se nezeptat, proč to vlastně všechno děláte?
Naší prácí, bychom rádi motivovali mladé lidi, aby se zapojili a vice se angažovali v procesech učení a projektové práce. V roce 2011 jsme se zaměřili na mládež především z Horních Frank a Karlovarského kraje (Aš, Cheb, Sokolov, Karlovy Vary), naše projekty se konaly i v dalších regionech podél česko-bavorské hranice.
Stále větší propustnost hranice mezi Českem a Německem přinesla nové možnosti a perspektivy pro mladé lidi z obou stran. Příležitosti lidem, pro které působení ve druhé zemi by mohlo být přínosné v perspektivě práce, studia, života.

Považujeme za důležité, poskytnou možnost rozvinout u této cílové skupiny schopnost vnímat tyto možnosti. Téma pódiové diskuze by se mělo propojit s dopoledne pořádanými dílnami s koncentrací na seberealizaci skrz práci v příhraničí: možnosti vzdělávání, získání kvalifikace, výměna zkušeností.
Nad uvedený rámec bychom rádi ukázali činnost v oblasti kultury a společenských styků, jako cestu k osvojování si klíčových kompetencí, samostatné práce a odpovědnosti, práce na volné noze, jakož cesty k pracovní gramotnosti.
Chceme našimi příspěvky oslovit především lidi z regionů, dle jejich specifických možností a omezení pozitivní cestou. Cestou k evropskému občanství.
Konferenz je místo pro propojování aktivních mladých lidí z česko-německého příhraničípopisuje své ambice David Procházka.

Hana Šnajdrová, regionální koordinátorka – redaktorka, kraj Karlovarský

Čojčlandská konference 2011 veřejný program (3.11./4.11. 9:00-18:00)

Egerland Kulturhaus, Fikentscher Str.24, Marktredwitz
čtvrtek, 3.11.2011
20:00 prezentace čojčských divadelních projektů 2011

pátek, 4.11.2011
9:00 přivítání účastníků
9:30 world café: diskuze, experti – otázky – okruhy, info stolky
pro mladé lidi s informacemi o pracovních perspektivách v pohraničí
experti:
TANDEM Regensburg/Plzeň: dobrovolná pracovní praktika, program Leonardo
Gunther Oertel, úřad práce Selb: EURES
Paní Bachmann-Jung: poradna pro volbu povolání
… a další …
12:30 oběd
14:30 pódiová diskuze „Perspektivy práce v příhraničí pro mladé lidi“ s: Rainerem Beckem (řemeslnická komora Horní Franky), Mgr. Stanislavem Křížem (Okresní hosodářská komora Cheb), Michaelem Fleckem (zástupcem pro školení mládých u firmy Scherdel) a Karlem Hájkem (cojc)
moderace: Rosalin Hertrich
17:30 bufet a zakončení
Návštěvníci zaplatí v pátek, 4. 11. 2011 (9:00-18:00) na místě 5,00€ jako příspěvek na jídlo. Prosíme o přihlášení.
Představení ve čtvrtek 3. 11. a pódiová diskuze dne 4. 11. 2011 jsou bezplatné.

Přidej komentář jako první k "Čojčlandská Konferenz 2011"

Zanechte komentář