DEN NA MÍROVĚ

mirov

Ve dnech 24. 10., 25. 10., 31. 10. a 1. 11. 2017 se ve spolupráci Věznice Mírov, ICM Šumperk a spolku Bezpečný Šumperk z.s. v rámci uzavření Memoranda o spolupráci na společném projektu s názvem „Den na Mírově“, jež si klade za cíl prevenci kriminality mládeže, uskutečnila exkurze pro studenty oslovených středních škol do Věznice na hradě Mírov. Jedná se o společný preventivně výchovný projekt určený pro školní preventisty sociálně patologických jevů, zájemce z řad pedagogické veřejnosti a studenty starší 15 let.

Po příjezdu na místo proběhla informativní přednáška v přednáškovém sále, kde příslušníci vězeňské služby popsali náplň své práce, popsali fungování a účel vězeňské služby. Dále přinesli ukázat veškeré vybavení, které u sebe musejí mít při různých situacích. Seznámili účastníky s druhy trestů a jejich výkonem v České republice, rovněž popsali zacházení s vězni, v jakých žijí podmínkách a zda a jak ve věznici vězni pracují. Ve svém výkladu zmínili i různé příklady a životní situace, jak se člověk dostane do vězení a jak lze těmto situacím s použitím zdravého rozumu předcházet.

Poté byl promítnut krátký film o historii věznice, která se začala psát už ve 13. století až po současnost. Ve videu byly mimo jiné ukázány i prostory věznice, kam se běžný návštěvník nedostane, jelikož v prostorách celé věznice je přísný zákaz jakéhokoliv fotografování. Po filmové ukázce se pokračovalo do vzorkovny nábytku, který někteří z vězňů vyrábějí. Bývají jím vybaveny místnosti státních institucí.

Dále byla provedena kynologická ukázka výcviku strážných psů spolu s výkladem jejich uplatnění při jednotlivých typech zásahů. Poté se exkurze podle aktuálních organizačně-bezpečnostních možností odebrala na hradební ochoz. Při procházce po hradbách byl výklad doplněn o zajímavosti týkající se rekonstrukce hradu a hradeb.

Následoval přesun do hradního sklepení, které bylo v minulosti využíváno jako sklad potravin a mělo sloužit jako případný obranný úkryt. Nyní však není nijak využíváno. Posledním bodem prohlídky byla hradní kaple Sv. Markéty. Studenti byli seznámeni s její historií, kdy například byla v minulém režimu odsvěcena a sloužila jako dílna pro pracující vězně. V zákristii se pak mohli podívat na malou výstavku exponátů vztahujících se k Mírovu a činnosti vězeňské služby. Viděli tak například historické uniformy, různé vybavení, dokumenty, fotografie apod.

Návštěva věznice Mírov se setkala se samými pozitivními ohlasy. Studenti se zajímali o chod věznice a provádějící pracovníky zahrnovali svými dotazy, na které bylo vždy odpovězeno. Doufejme tedy, že akce splnila svůj účel a kromě historických a faktických zajímavostí, poskytnuté informace a zážitky odradily účastníky exkurze od páchání jakékoliv trestné činnosti v jejich budoucím životě.

Celkem se těchto pro zatím 4 exkurzí zúčastnilo celkem 153 studentů a 21 pedagogických pracovníků ze šumperského okresu. Ze Šumperka to byli studenti Akademie Jana Amose Komenského, z. s. oblast Šumperk, Střední školy železniční, technické a služeb, Střední zdravotní školy, Gymnázia a SOŠ Zemědělská 3. Ze zábřežských škol potom Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh a Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh. Z Mohelnice to byly studenti Obchodní akademie, Střední školy technické a zemědělské, Střední průmyslové školy elektrotechnické a Odborného učiliště a praktické školy.

ICM Šumperk