Dětská vědecká konference v Uherském Hradišti

uhh3
  1. listopadu jsme byli pozváni na Dětskou vědeckou konferenci, kterou pořádala Základní škola Čtyřlístek v Uherském Hradišti. Konference se konala již po páté a za tu dobu si získala velmi dobrý ohlas i u ostatních škol, jejichž žáci se jí rádi účastní. Patronát nad touto akcí tradičně měla Universita Palackého v Olomouci a účastnili se jí i představitelé sdružení Mensa ČR.

Vzácným hostem na konferenci byl Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., vedoucí oddělení didaktiky matematiky Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci, který si nenechal ujít přednášku ‚Srovnání klasické matematiky a Hejného metody‘ a ze žáků měl velkou radost. Všem popřál mnoho úspěchů, a řekl, že i když jezdí po konferencích po celém světě, byl nadšen úrovní této žákovské konference v Uherském Hradišti.uhh1

Konference se účastnilo na 20 základních škol a nižších ročníků středních škol a gymnázií z Uherskohradišťska a celkem proběhlo 33 přednášek. Konference byla rozdělena do dvou základních témat – Přírodní a technické vědy a Společenské vědy, humanitní vědy a umění. Témata přednášek tak pokryla problematiku života včel, živočichů na dně oceánů, moderní tanec nebo slovácké tradice až po parní lokomotivu, optiku nebo válečnou techniku.uhh2

uhh3uhh4Žáci se museli poprat jak s 10 minutovým limitem každé přednášky, tak s doplňujícími otázkami zvídavých spolužáků, které byly občas opravdu k zamyšlení. Jednou z nejzajímavějších přednášek byla ta od Tadeáše Erbana z 6. Třídy ZŠ Čtyřlístek, který povídal o Kvantové mechanice. Vědecké konference se účastnil již po páté, a to nás zaujalo, proto jsme s ním udělali rozhovor.uhh5

Tadeáši, jak tě napadla zrovna Kvantová mechanika?

To téma mě dlouho zajímá i ve volném čase, mám rád i téma vesmír.

Kde jsi hledal informace a pomáhal ti někdo se zpracováním textu?

Tak už jsem o tom tématu sám dost věděl, co jsem nevěděl, jsem si zjistil, a s textem mi pomáhala mamka.

Vím, že jsi členem Klubu nadaných, co to obnáší? Scházíte se pravidelně?

Ano, děláme různé pokusy, testy IQ a podobně.

Co tě baví ve škole za předměty?

Baví mě matematika, fyzika a technické věci.

Co bys chtěl v životě jednou dělat, jaká práce by tě bavila?

Asi programátor, baví mě pracovat na počítači.

A co rád děláš ve volném čase?

Ve volném čase rád programuju a čtu si.

Denisa Burešová, ICM Uherské Hradiště