Diktátorský test z češtiny

2017_07_ICMBrno_Diktátorský test z češtiny

Ačkoliv se mě již povinná školní docházka přestala týkat, vytrvala jsem ve svém studiu a neodvratně tak stanula před první z větších zkoušek dospělosti. Ano, mluvím o maturitě. Přesněji řečeno o maturitě státní, kterou má na svědomí organizace CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Obě slohové práce se obešly bez větších obtíží, didaktický test z angličtiny taktéž, avšak tento rok, zdá se, CERMAT přichystal studentům místo didaktického testu z češtiny nelítostný nástroj zkázy. Alespoň takový dojem jsem získala po pročtení komentářů na facebookové stránce Maturita z češtiny.

Reakce studentů přecházely od prostých stížností na nedostatek času k přirovnávání didaktického testu k jisté sebevražedné hře. Velmi často se objevovaly dokonce výzvy k násilným krokům vůči autorům testu. Za zmínku stojí také návrh jedné slečny, aby maturanti vzali vidle a pochodně a šli před budovu CERMATu „předvést Palacha“. Narážka na jednu z úloh testu byla sice vtipná, ale přesto poněkud nepřesná – vzhledem k tomu, že se zmiňovaná dáma nejspíš nechystala upálit, měla použít spíše výraz „davový lynč“.

Mezi přehršlí stížností se občas vynořila vlaštovka naděje v podobě studentů, kteří argumentovali, že sice výchozích textů bylo hodně, ale kdo umí rychle číst a naučil se s textem pracovat a vyhledávat přímo odpovědi na zadané otázky, neměl problém. Tento názor se však nesetkal v rozbouřené komentářové sekci s dobrým přijetím. Do několika minut od zveřejnění se pod těmito komentáři začaly objevovat urážky, kletby a další nenávistné reakce.

Nad tímto chováním u maturantů jsem se musela pozastavit. Neměl by snad člověk, který chce složit maturitní zkoušku, prokázat jistý stupeň vzdělanosti a kultivovanosti? Sama jsem didaktický test stihla napsat celkem bez problémů, byť mi mnoho času pro kontrolu odpovědí nezbylo, ale i kdybych ho dokončit nestihla, nedovedu si představit, že bych zahrnovala úspěšnější řešitele přehršlí pejorativních výrazů.

Po vlnách odporu kvůli Jidášovi a Pallas Athéně se tento rok studenti neobtěžovali stěžovat si na nic specifického. Ne, letošní protesty byly mnohem obecnějšího charakteru – studentům zkrátka vadilo, že byla maturita příliš těžká. Inu, od toho je to také maturita, ne? Měla by testovat veškeré vědomosti získané za dosavadní školní docházku a někteří ji zkrátka nesloží, nebo alespoň ne na první pokus.

Malichernými stížnostmi studentů na maturitní testy se bavím každoročně už několik let, a ani tento rok, kdy jsem mezi maturanty sama patřila, nebyl výjimkou. Nezbývá tedy než držet slušně vychovaným maturantům palce a čekat, co přinese ústní!

 

Sabina Žilková

ICM Brno při ASK ČR