Dluhovou past zhatí finanční gramotnost

Dluhy českých domácností se každým rokem zvyšují. Nejsou to pouze dluhy u bank a finančních institucí, ale i u pochybných věřitelů. Oficiální čísla zadluženosti českých domácností, může Česká národní banka sledovat pouze u bank a prověřených registrovaných  finančních institucí. Ke konci ledna 2010 dlužily české domácnosti téměř 986 miliard korun. Jenom za poslední rok se zadlužení domácností zvýšilo téměř o 102 miliard. Velkou část dluhů tvoří spotřebitelské úvěry a druhou část jsou hypotéky. Mnozí lidé si neuvědomují, co si mohou způsobit při neschopnosti splácet půjčku. Je to patrné u zvýšeného počtu exekucí, které – stejně jako dluhy – rostou nezadržitelným tempem. V loňském roce přesáhl počet exekucí jeden milion.

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

Zejména mladí lidé se rozhodují při braní půjčky z aktuální finanční situace. Neuvědomují si, že mohou během splácení přijít o práci, onemocnět nebo si předem nespočítali náklady na splácení půjčky. Neschopnost splácení úvěru pak vede nutně k exekuci nebo do hlubší propasti v podobě další půjčky na zahlazení té původní.

Na konci ledna 2007 dlužily české domácnosti bankám a finančním institucím bezmála 548 miliard korun. Po třech letech se celkový dluh domácností vyšplhal k téměř jednomu bilionu korun. Podle předpokladů může zadlužení domácností jednoho bilionu korun dosáhnout už v polovině letošního roku.

Alarmující situace nenechala v klidu ani školský systém, kam bylo do vzdělávacích programů zařazeno vyučování finanční gramotnosti. Finanční gramotnost je již v letošním školním roce začleněna do výuky na většině středních, odborných školách a učilištích začleněna povinně. U škol s ekonomickým zaměřením se finanční gramotnost vyučuje již několik let. Jednalo se zejména o obchodní akademie, kde byl faktor finanční gramotnosti brán jako samozřejmost v obsahu znalostí jejích žáků. Do určité míry jako prevence proti budoucímu nepřiměřenému a nerozvážnému zadlužování českých rodin je finanční gramotnost začleněna do výukových programů jednotlivých škol. Jak se každá škola zhostí výuky záleží pouze na pedagogickém vedení a programovém zaměření školy. Stejně tak v jakých předmětech se finanční gramotnost bude objevovat. Jako určitou pomůcku k výuce, vydal Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) příručku s názvem Finanční gramotnost – úloha a metodika. Ta má středním školám pomoci s výukou nového tématu.

Příručka se nevěnuje pouze půjčkám a úvěrům, ale komplexně postihuje bankovní produkty tak, aby se studenti vyznali v možnostech, které jim banky a finanční instituce nabízejí.

Finanční gramotnost má poskytnout studentům jistotu zvládnutí finančního trhu. Do procesu osvěty finanční gramotnosti se, kromě NÚOV a Ministerstva školství, zapojila i Česká národní banka. Ta pro učitele vydala odborné pracovní sešity a také pořádá semináře, které jsou zaměřeny na pojmy a s nimi spjaté principy finanční a ekonomické gramotnosti.

V rozhovoru pro Českou televizi uvedla vrchní ředitelka ČNB na otázku jaká je aktuální situace s nesplácenými úvěry: „Aktuálně u hypoték se jedná asi o 2,5 procenta problémových úvěrů, ale u spotřebitelských úvěrů je to číslo podstatně vyšší, to už se blíží 8 procentům. Tady je jasné, že nemohou tato čísla zdaleka ohrozit sice finanční stabilitu ekonomiky, což je dobré. Nicméně zásadním způsobem ohrozí ty jednotlivé domácnosti, což dobré není, protože počet osobních bankrotů i těch exekucí dramatický narůstá.“

Rozhodování o půjčce ovlivňuje masivní reklama

Reklama na spotřebitelské úvěry může být velice nebezpečná, protože ukazuje možnost získat finanční prostředky jednoduše a rychle. Tuto reklamu lze nalézt na každém kroku – například v souboru reklam v televizním vysílání, na plakátech v městské hromadné dopravě a v mnoha tiskovinách. Útočnost reklamy tkví v tom, že se všude hovoří o tom, jak je snadné půjčku získat, důležité je však podotknout, že už není řečeno jak půjčku splácet. Reklamy na půjčky se objevují v kampaních zejména před svátky a prázdninami.

Obecně jsou spotřebitelské úvěry velice drahé a mají krátkou dobu splatnosti. Takže, i když láká banka nebo jiná finanční instituce spotřebitele na splátky od 899 Kč měsíčně, může mít dlužník po čase problém se splácením. Bývalý vrchní ředitel ČNB uvedl před časem v rozhovoru pro Český rozhlas 1 Radiožurnál: „To určitě, že reklama hraje velkou roli. Je prostě skutečností, že zkušenosti našich občanů se zadlužováním jsou přece jenom relativně krátkodobé a část prostě není schopna pochopit a spočítat, jak velká zátěž pro domácí finance úvěry jsou.“

V reakci na pochopení reklamy by měla na školách zapůsobit i mediální výchova, která by měla žáky a studenty seznámit s nebezpečím bezmyšlenkovité konzumace reklamních kampaní.

Všechny možnosti, jak rozšířit finanční gramotnost na školách více-méně již závisí na jednotlivých pedagogických pracovnících. Ti mají možnost čerpat z nové příručky a také z pracovních sešitů ČNB.

Zlepšení finanční gramotnosti žáků a následný vývoj v jejich orientaci ve finančních produktech ukáže až budoucnost, ale nutnost zavedení finanční gramotnosti do výuky je známá již dnes.

Finanční gramotnost – úlohy a metodika – ke stažení ZDE.

Materiály ČNB – ke stažení ZDE.

Pavel Dvořák, Regionální koordinátor – redaktor, Kraj Středočeský

Zdroje: NÚOV, ČNB, ČT, ČRo, blog Pavel Dvořák, MŠMT

Přidej komentář jako první k "Dluhovou past zhatí finanční gramotnost"

Zanechte komentář