Dobrovolníci jako základ úspěšné sportovní akce

Ilustrační obrázek

O dobrovolnících se říká, že na veřejnost mají pozitivní vliv. Svým nadšením a úsměvem na rtech dokážou prý okolí nadchnout daleko více, než „obyčejní“ brigádníci. Méně lidí si ale uvědomuje, že dobrovolníci jsou pro mnoho akcí opravdu nezbytní.

Pomáhat je možné lidem s postižením, starým lidem, dětem a celkově každému, kdo pomoc potřebuje a bezesporu velmi ocení. Vedle této letité tradice pomáhání potřebným se v České republice začíná rozšiřovat také dobrovolnictví na sportovních událostech.

Organizace pořádá běžecký závod, koordinátoři jsou pověřeni vedením skupiny dobrovolníků, kteří jsou pak stěžejním prvkem celé akce. Nějak takto vypadá postup při realizaci jakéhokoliv sportovního podniku, jehož součástí jsou dobrovolníci.

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu pomáhá při organizování sportovní akce. Za výpomoc většinou obdrží různé upomínkové nebo propagační předměty. Může se jednat o tričko, náramek nebo jiný sportovní doplněk, a to zpravidla obsahující logo samotné události.

O dobrovolníky je zpravidla daleko lépe postaráno, než o samotné brigádníky, kteří činnost vykonávají za finanční odměnu. Vyplývá to z logického předpokladu, že dobrovolníci pomáhání obětují svůj volný čas a podle toho se s nimi také musí zacházet.

Přidanou hodnotou podobných projektů je to, že se někdy konají na turisticky lukrativních místech. Pro dobrovolníky jsou podobné příležitosti cenným zážitkem, který si pak vzhledem k získaným zkušenostem mohou napsat do svého životopisu.

 
Autor: Filip Klumpar

ICM OSTRAVA

 

KONTAKT:

Web: www.icm.cz/ostrava

Fcb: Informační centrum pro mládež Ostrava

Tel. 731 617 816