Dobrovolníci připravují seniorům zábavu

Pardubický kraj – Patnáct dobrovolníků z Hlinecka, z toho čtyři dobrovolníci-senioři, se zapojilo do letos ukončeného a rok trvajícího projektu Stáří není nemoc – ještě něco dokážeme! Sdružení Fokus jím chtělo podpřit rozvoj dobrovolnictví v regionech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko.

Dobrovolníci docházejí za seniory do Domova seniorů Drachtinka (DSD).
Seniorům také pomáhají dobrovolníci ve Fokus Vysočina a v rámci programu Domácí prostředí: navštěvují klienty doma, pomáhají jim s vyplněním volného času, doprovázejí je k lékaři a podobně.

Nově pomáhají dobrovolníci seniorům v rámci programu Dobrovolnictví nezaměstnaných ve spolupráci se Sociálním odborem města Hlinska.

Náplní dobrovolnické činnosti jsou tyto aktivity: doprovod při vycházkách a vyplnění volného času, muzikoterapie – doprovod na varhany, zpěv, taneční prvky s přihlédnutím na pohybové možnosti seniorů, společné vaření, společenské hry, ruské kuželky, výroba šperků, cvičení, předčítání, rozhovory, rukodělné činnosti. četba, rozhovory, procházky, hraní společenských her, bazální stimulace, rehabilitace, výtvarné aktivity, keramický kroužek, pěvecký kroužek, výuka esperanta, doprovod na bohoslužby, pomoc při organizování akcí v těchto zařízeních.

Z mnoha akcí, na nichž hlinečtí dobrovolníci vybíráme: turnaj v ruských kuželkách pro klienty Domova seniorů Drachtinka, společný výlet klientů sdružení Fokus Vysočina a DSD a dobrovolníků do Loutkářského muzea v Chrudimi, I. zimní olympijské hry v Domově seniorů Drachtinka, setkání s písničkou, společné vaření a pečení (pletení vánočky), Den otevřených dveří, jehož součástí byla bseda pro seniory s hercem Zdeňkem Srstkou a jiné.

Ve všech střediscích průběžně probíhají vstupní školení nových dobrovolníků, která bývají většinou individuální. (red)

Zdroj: Závěrečná zpráva projektu

Tomáš Holý, přispěvatel, kraj Pardubický

Roman Málek, regionální koordinátor-redaktor, kraj Pardubický

Přidej komentář jako první k "Dobrovolníci připravují seniorům zábavu"

Zanechte komentář