Dobrovolník prací pro druhé zlepšuje svůj život

Rok 2011 je vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. Přestože se termín „dobrovolník“ začal hojně užívat až posledních deseti patnácti letech, jejich práce – když nazývána jinak – má v naší společnosti dlouhou tradici. Co o dobrovolnictví a dobrovolnících víme?

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolnictví je činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Nejpočetnější skupinu dobrovolníků tvoří studenti, ale stále častěji se mezi ně řadí maminky na mateřské dovolené, nezaměstnaní, důchodci, vytížení vedoucí nebo účetní. Specifickou skupinou dobrovolníků jsou lidé bez práce, pro které je připravený samostatný program.

 

Proč to dělají?

Jejich motivy jsou různé, ale převažuje touha být někomu užitečný, poznat nové lidi, navázat nová přátelství a smysluplně využít volný čas. Dobrovolník koná práci pro ostatní, protože tak zlepšuje i svůj vlastní život. Dobrovolníci jsou rádi s ostatními, mají rádi aktivní odpočinek a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu. Dobrovolnictví je rovněž způsobem k poznání lidí jiných společenských vrstev – věkových, sociálních, náboženských, a nebo naopak příležitostí k setkání stejně či podobně založených lidí.

 

V jakých oblastech se dobrovolníci uplatní?

Nejčastěji hledají práci v sociálních institucích – domovech důchodců, dětských domovech, ústavech sociální péče, ve zdravotnických zařízeních, ale i v ekologických organizacích nebo státních institucích. Pro studenty je navíc dobrovolnictví vítanou praxí před studiem na vysoké škole, případně profesním uplatněním. Někteří dobrovolníci jsou činní v organizacích pracujících s mládeží (kluby, školky, nízkoprahová zařízení), jiní se věnují například ochraně životního prostředí, přípravě časopisů, rozvojové pomoci, nebo přípravě divadelních představení.

 

Jaké musím splnit podmínky, abych se stal dobrovolníkem?

Dobrovolnictví má velkou výhodu v tom, že nemá žádné omezení. Zapojit se mohou mladí, staří, dělníci i vysokoškoláci. Je třeba jen vybrat si organizaci (většinou neziskovou), pod jejíž záštitou bude dobrovolník pracovat.

 

Jaká je historie českého dobrovolnictví?
Mezi nejstarší dobrovolnické organizace u nás patří dobrovolní hasiči, Český červený kříž, Sokol či Klub českých turistů.

 

Kde lze získat více informací o dobrovolnické službě?

Národní dobrovolnické centrum Hestia provozuje web www.dobrovolnik.cz, který shromažďuje informace o dobrovolnictví, dobrovolnické nabídce a poptávce a nabízí virtuální poradnu. Na webu je k dispozici seznam organizací tvořících Koalici dobrovolnických iniciativ. Zde je také možno přihlásit se jako dobrovolník z jedné virtuální adresy do kterékoli z uvedených organizací jako dobrovolník.

 

Zuzana Plocková, externistka

Roman Málek, regionální koordinátor-redaktor, kraj Pardubický

 

Přidej komentář jako první k "Dobrovolník prací pro druhé zlepšuje svůj život"

Zanechte komentář