Dobrovolník s kytičkou v Prachaticích

Dne 31. 10. 2013 se na Městském úřadu v Prachaticích sešlo několik významných osobností, které mají co dočinění s nějakou formou dobrovolnictví. Sešli za účelem ocenění organizací či jednotlivců v dobrovolnické činnosti.

Hana Rabenhauptová, z odboru kanceláře starosty, zde všechny přítomné uvítala, společně s místostarostou Robertem Zemanem, vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslavou Hauptmanovou, vedoucí odboru životního prostředí a koordinátorkou Zdravého města Prachatice Marií Peřinkovou.

Robert Zeman poděkoval všem oceněným v minulých ročnících, kteří přijali pozvání na dnešní setkání, a poděkoval všem nominovaným v roce 2013.  Jako velmi pozitivní vidí i rozvoj firemního dobrovolnictví na úřadu, který by měl být příkladem i dalším organizacím. Osobně má zkušenosti s projektem Hračky dětem pro Gruzii, při kterém se setkal s řadou skvělých lidí, rodin s dětmi, podnikatelů, dobrovolníků.

Marie Peřinková se podělila o informace projektu DOSLUŽ, Dobrovolnictví a jak na to?, realizovaného v partnerství s NSZM a Hestií, dobrovolnickým centrem, který je na území města Prachatice od počátku roku spuštěn s cílem sběru příkladů dobré praxe; podpořený z finančních prostředků EU.

Zajímavým bodem bylo stručné seznámení s celou škálou dobrovolnických aktivit, které město Prachatice poskytuje, a to jak v podobě firemního dobrovolnictví, tak profesionální sociální práce.

Zpestřením byla také přehledná prezentace na DVD Jaké podoby má dobrovolnictví v Prachaticích, které právě dnešní den mělo premiéru a vzniklo v dílně studia JVP.

Na úvod zazpívali dva dobrovolníci Andrea a Marin Schonbauerovi a na závěr zahrál Jan Tischler na harmoniku.

Během akce se předávaly certifikáty, kytičky a plakety za dobrovolnickou činnost. Na nominaci bylo navrženo velké množství dobrovolníků, avšak bylo oceněno jen několik z nich, nicméně dík patří úplně všem, kteří se dobrovolnictví jakkoliv věnují. Na slavnostní setkání byli pozváni ocenění i z minulých ročníků.

V diskuzi vystoupil například ředitel Hospice v Prachaticích Robert Huneš, který potvrdil, že dobrovolnictví v zařízeních sociální i zdravotní péče je nezbytné, Zdeněk Krejsa za Občanské sdružení Krebul  – Dobrovolnické centrum nabídl pomoc všem dobrovolníkům, kteří nejsou dosud zaregistrováni a vedle vzdělání mohou získat pro svoji činnost i pojištění, Miroslava Kunešová, sdělila zkušenost s dobrovolnictvím ve škole, ale i pro děti s výchovnými, rodinnými problémy. Čestmír Jiran, jako jeden ze zakladatelů kampaně (společně v té době s místostarostkou města Hankou Rabenhauptovou a profesorkou Vladimírou Šídlovou v té době VOŠS v Prachaticích) zavzpomínal na začátky a úzkou spolupráci s mladými lidmi napříč generacím.

Jako samostatný bod bylo pak osobní poděkování od paní Řezníkové k paní Jence Benešové, která ji zachránila rychlou pomocí život, při výletu autobusem.

Celá tato akce se nesla v duchu dobrovolnictví a také toho, že člověk by měl mít srdce vždy  na správném místě a neměl by se bát jakkoliv pomoci druhým lidem. Vše probíhalo v příjemné atmosféře a bylo to takové příjemné posezení mezi těmi, kteří se snaží pomáhat druhým bez nároku na odměnu.

Jana Sitterová, studentka na Městském úřadu Prachatice, na praxi a Hanka RH+, fotografie: Marie Peřinková a Hanka Rabenhauptová

Ještě jednou gratulujeme:

Certifikát Dobrovolník s kytičkou 2013 byl předán:

Alfrédu Schulzovi, Miladě Havelkové, Andree a Martinu  Schonbauerovi, Aleně Bínové, Jiřímu a Marii Ludačkové, Karlu Hrůzovi, Věře Davidové, Jaroslavě Lelkové, Václavu Dubšíkovi, Zdeňkovi Krejsovi, Jiřímu Gabrielu Kučerovi, Janu Tischlerovi, Magdě Kummelové

Certifikát:  Profesionál s kytičkou 2013 byl předán

Květě Kadlecové, Haně Modlitbové, Haně Vlasákové, kolektivu pečovatelek z DPS SNP 559, Prachatice

 

Autor: Hanka Rabenhauptová, Město Prachatice

Zpracoval: Zdeněk Krejsa, regionální redaktor, ICM Prachatice

Přidej komentář jako první k "Dobrovolník s kytičkou v Prachaticích"

Zanechte komentář