Doopravdy, aneb když se studenti mohou rozvíjet a nejen biflovat

Pravidelné kurzy osobnostního rozvoje pořádá pro své studenty prostějovské Cyrilometodějské gymnázium. Vícedenní pobyty mají více prohloubit vztahy mezi studenty a rozvíjet je.

„Na kurzech mají studenti možnost se blíže poznat z jiných stránek, než ve škole v lavicích. Třeba poznají, že je ve třídě víc kamarádů, než jenom ti, se kterými obvykle jsou,“ vysvětlil mi pan učitel Jaroslav Hádr, který má na starosti kurzy pro nižší gymnázium.

Jakou mají ale kurzy vlastně náplň? „Jsou tam aktivity různé, některé venkovní, kde se víc sportuje, jiné víc na přemýšlení,“ odpověděl mi Jaroslav Hádr a dodal, že tyto kurzy jsou důležité pro rozvoj osobnosti studenta.

Například studenti sekundy absolvovali kurz dramatické výchovy. „Je od naší školy velmi pěkné, že nám tyto kurzy umožňuje, protože jsou skvělé na poznání sama sebe a také třídy,“ řekl svůj názor Adam Hradil. „Kurzy na Staré Vodě jsou dobré. Je to něco, co na jiných školách chybí. Na kurzech se studenti lépe poznají, naučí se lépe komunikovat, ale hlavně se vidí z jiného úhlu pohledu, než když jsou jen ve škole,“ myslí si Tereza Pospíšilová. „Ano, kurzy naší školy jsou super,“ přidal se David Indra.

Jaké kurzy studenti během studia absolvují a jakou mají na CMG tradici, to mi vysvětlila Jana Mlčůchová, vedoucí střediska pro volný čas dětí a mládeže Oáza, které působí při Cyrilometodějském gymnáziu a také se podílí na přípravě kurzů:

„Kurzy klíčových kompetencí na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově začaly v roce 1998 jako projekt podpořený Evropskou unií. Během osmi let utváření, tříbení a vylepšování se obsah kurzů ustálil do nynější podoby, která se však flexibilně přizpůsobuje novým požadavkům doby, ale především aktuálním potřebám studentů. V primě, kde se schází nová skupina dětí, je cílem kurzu usnadnit primánům vstup do nového kolektivu, navázat nová přátelství, vztah k třídnímu učiteli a dalším pedagogům. Aktivity a hry kurzu pomáhají odbourat stres z nového prostředí a otevřít se pro nové vztahy. Pozvolna se také začínají rýsovat skupinové role. Vše má primánům pomoci rychleji zvládnout přechod na osmileté gymnázium. Kurz pro sekundu se jmenuje »Nejsem tu sám« a je zaměřen na spolupráci a vzájemné naslouchání, sebevyjádření a komunikaci. Žáci sekundy pomalu objevují třídu jako skupinu fungující podle určitých pravidel, ve které má každý své důležité místo. Terciáni, se kterými začíná hýbat puberta, si formou řízených her uvědomují rozdíly v komunikaci kluků a holek a více poznávají sebe sama. Jejich kurz s názvem »Mně se líbí« je zaměřen na přijetí fyzických a psychických změn, které v období dospívání nastávají, na přijetí rozdílů mezi kluky a děvčaty a k lepší spolupráci. Na terciánský kurz navazuje kurz pro kvartu »Láska a zamilovanost«, ve kterém se dále rozvíjí vztahy mezi kluky a holkami, rozdíly mezi jejich myšlení a vyjadřování. Kvartáni se v různých aktivitách zamýšlí nad tím, co od druhého očekávají a co mohou nabídnout sami. Kvintánský kurz s příznačným názvem »Kdo jsem« je časem pro prožitek studenta se sebou samým. Studenti mají čtyřdenní prostor pro hlubší poznání sebe sama, třídního kolektivu, jeho stmelení a prohloubení důvěry.

Na vyšším gymnáziu jsou na studenty kladeny vyšší nároky nejen společenské, ale také studijní. Proto je sextánský kurz věnován vyjadřování emocí, příčinám stresu a faktorům, které emoce a stres ovlivňují. Septimánský kurz »Kam patřím« – nejoblíbenější kurz mezi studenty – vyzývá studenty k úvahám o smyslu života a k jeho objevování. Motivuje studenty k získání pozitivního vztahu k lidem s postižením, k budování společenství a k „bytí pro druhé“. Vyvrcholením kurzů Doopravdy v závěru septimy je »Kurz sociálních kompetencí«, což je vlastně týdenní praxe, kterou studenti stráví např. ve školce, domově důchodců, či v jiném sociálním zařízení.“

A co ke kurzům dodat? Všechny se konají na salesiánské táborové základně na Staré Vodě v krásném prostředí Jeseníků, kam se všichni studenti vždycky těší. Takže už aby byl zase podzim, kdy nás bude čekat další kurz!

 

-

Autor: Jakub Čech, student Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově, a Jana Mlčůchová, vedoucí střediska pro volný čas dětí a mládeže Oáza

-
Kateřina Opatrná, regionální redaktor, ICM Prostějov

Přidej komentář jako první k "Doopravdy, aneb když se studenti mohou rozvíjet a nejen biflovat"

Zanechte komentář