Encyclopaedia gymnasiale: Jak chovat maturanta

2017_11_ICM Brno_Encyclopaedia gymnasiale

Maturant, podstatné jméno.

Jsou bledí v obličeji, protože žijí převážně v noci. Můžeme je však spatřit ve všedních dnech, kdy se bázlivě táhnou k instituci zvané škola, ze které s úderem jedné hodiny zděšeně prchají. Nastal čas, kdy se líhne nová generace maturantů a spousta rodičů se opět rozhoduje, zda si tohoto tvora pořídit. Víte ale vůbec, jak takového maturanta chovat?

Rod maturant se člení na dva druhy: popírač a workoholik, které se značně liší přístupem ke středobodu jejich života, maturitě. Prvně jmenovaný je tvor extrémně lekavý. Vyslovit před ním slovo „maturita“ (ale často také „přijímací zkoušky“, „vysoká škola“ případně „neměl by ses učit?“) vyvolá v jeho metabolismu silnou exkreci stresového hormonu kortizolu, kterou redukuje spořádáním vaničky zmrzliny. Zmínění podobných výrazů před druhem workoholik patří také k běžným laickým chybám chovatelů začátečníků, má totiž za následek řetězovou reakci. Workoholici se totiž vyznačují tím, že již mají zvládnuté učivo chemie a fyziky, a tudíž si od nich v následujících hodinách budete muset vyslechnout o řetězové reakci vše od štěpení po princip výbuchu jaderné pumy. Radíme zachovat klid, výbuch pumy emocí vám nepomůže.

Životním cyklus obou druhů je stejný a dělí se na interfázi – přípravu na zkoušku – a cyTOkiNeZi – Tipování Odpovědí Na Zkoušce. Cytokineze se dále dělí podle vnějších vlivů:

  • Maturant zkoušku udělal: nastává klidová fáze. Až do zjištění, že přibyde ještě jeden maturitní okruh.
  • Maturant zkoušku neudělal: nastává fáze resignace. Tvor neúspěch vnitřně popírá, což se projevuje samovolným zapnutím počítače a zhlédnutím několika sérií seriálů během 48 hodin. V tomto případě doporučujeme podávat čokoládu a předcházet fázi agrese.

Hlavní složkou potravy maturantů je jimi objevená látka 1,3,7-trimethylxanthin, tedy kofein, a to v rozličných formách. Většina jedinců jej přijímá jako libě vonící tekutiny uzavřenou do jen stěží dokonale izolované soustavy. Největší z menšin zastává pofidérní tvrzení, že kofein je obsažen v jejich šampónu. Tato skupina v současné době patří mezi druhy se stupněm ohrožení CR, kriticky ohrožený, umírá totiž vyčerpáním.

Přestože chov maturantů je finančně i psychicky velmi náročná záležitost, jedná se o zvířata, na kterých v budoucnu bude možná záležet váš život. Při péči o ně se snažte vypadat chytřejší než oni. Stačí se jen naučit správné výsledky jejich testů. A jestli se vám jen na chvíli zdá, že je toho moc… Podívejte se někdy na objem jejich skript.

 

Michaela Petříčková

ICM Brno při ASK ČR