Erasmus, Comenius a jiní, aneb studentem v zahraničí

Pokud jste se již trochu aklimatizovali po letních prázdninách a jste zase naplno v „učícím procesu“, možná vás už napadlo, že je načase poohlédnout se po nějaké zahraniční zkušenosti. Na semináři o programech mezinárodní spolupráce, který pořádala koordinující Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, jsem pro vás načerpala inspiraci. Takže, jaké možnosti mají studenti, kteří chtějí vyrazit v rámci studia do zahraničí? Ptala jsem se Jany Pávkové, koordinátorky programu Erasmus.

„Nová aktivita, která se právě v tomto školním roce rozjíždí, my jí říkáme malý Erasmus, se objevila v rámci programu Comenius. Jedná se o individuální mobilitu žáků od 15 let. Školy, které mají už nějakou projektovou spolupráci se zahraničím, si mohou vyměňovat i studenty. Od 15 let mohou studenti vycestovat na partnerskou školu a tam absolvovat až jeden školní rok studia. Nejobvyklejší je doba tří měsíců nebo půlrok, protože ještě není program úplně zaběhaný a také ve věku 15 let ještě často nejsou studenti připraveni studovat celý školní rok v zahraničí,“ zahájila paní Pávková horkou novinkou pro středoškoláky. V Comeniu se nabízí také projektová spolupráce, jsou zde například bilaterální jazykové výměny. Dva roky školy z různých zemí spolupracují a studenti mohou jako třída nebo skupina vyjíždět na čtrnáctidenní pobyt v zahraničí a naopak zase přijmout skupinu v zahraničí. Takže je to zaměřené hodně jazykově, ale také kulturně. Pro středoškoláky, kteří jsou zaměřeni odborně, je určen program Leonardo da Vinci. Zde je možné využívat finance na to, aby jeli studenti na partnerskou školu ale i třeba podnik. Jedná se o praktické stáže.

Na mobility studentů je především zaměřen program Erasmus. Nabízí tři základní aktivity, do kterých se mohou studenti vysokých a vyšších odborných škol zapojit. Jsou to studijní pobyty, pracovní stáže a intenzivní jazykové kurzy. Nejznámější je studijní pobyt. Studovat na zahraniční instituci může student po dobu až jednoho roku. Podmínkou opět je bilaterální dohoda mezi oběma školami. Pokud ji škola má, jednotliví učitelé si pak mohou vybírat, které předměty konkrétně budou jejich studenti v zahraničí studovat. Důležité je, aby předměty byly relevantní pro obor, který student studuje, protože zahraniční studium se mu po návratu uzná jako součást jeho studijního plánu. Pracovní stáž je v programu Erasmus poměrně nová aktivita, která funguje od roku 2007. Student odjíždí přímo do firmy nebo instituce, kde pracuje a získává tak mezinárodní zkušenosti. Opět je potřeba, aby škola s firmou uzavřela bilaterální dohodu, kde bude jasně řečeno, co bude student vykonávat za práci, v jakém rozsahu, jak mu to po návratu škola uzná podobně. Před oběma těmito pobyty mohou studenti požádat o kurz jazykové a kulturní přípravy. Zejména pokud bude výuka v zahraničí vedena jiným než běžně užívaným cizím jazykem. Podobné možnosti mají v programu Erasmus i pedagogové.

Nový program sloužící na podporu doktorandů vznikl ve spolupráci se Švýcarskem a je určen na podporu vědecké spolupráce. Čerstvě se rozebíhá a připraveny jsou informační semináře pro zájemce o stipendia v rámci tohoto programu nazvaného SCIEX-NMSch.

Důležité pro studenty, kteří se o vzdělávací programy mezinárodní spolupráce zajímají, je, že musí být jejich škola do programů zapojena jako instituce. Teprve potom se mohou zúčastnit. Pokud škola má problém najít opravdu vhodného partnera, na kterého se může spolehnout, nabízí Národní agentura kontaktní semináře. Na těch se zástupci škol potkají a v rámci intenzivního tréninku mají možnost partnery lépe poznat a začít na společných projektech pracovat. Pomoc nabízí agentura také s vlastní žádostí při konzultacích nebo na seminářích. Termíny pro podávání žádostí jsou většinou jednou za rok, proto je důležité přípravu projektů nepodcenit. Podle paní Pávkové vznikají některé projekty škol na podnět studentů, kteří se třeba na prázdninách seznámili se studenty ze zahraničí a mají zájem s nimi dále spolupracovat.

Termíny podávání žádostí na konkrétná studentský pobyt v zahraničí jsou také většinou jednou do roka, od ledna do května, a vyjet do ciziny můžete již během léta (pracovní stáže a jazykové kurzy) a na podzim. U studijních pobytů musí mít student za sebou již uzavřenou alespoň část studia, pracovní stáž můžete absolvovat hned po zapsání do studia. Ale přesné podmínky si ověřte na své škole, protože každá škola si pořádá vlastní interní výběrová řízení. V každém případě to stojí za to a důležitá je vaše vlastní aktivita.

Výjimku v tomto procesu mají asistentské pobyty Comenius, které jsou určené pro budoucí pedagogy. Vyjet do zahraničí může jak student po druhém ročníku, tak čerstvý absolvent, který ještě nenastoupil do zaměstnání. Student si přihlášku připravuje sám a sám si ji podává přímo u Národní agentury. Student-asistent se dostane do praxe, ale přitom má pomoc zkušeného pedagoga. Na hostitelské instituci může být až jeden rok. Podle paní Pávkové má tato stáž velmi dobrý ohlas, protože budoucí učitelé mají možnost získat cenné zkušenosti z praxe pod vedením odborníků, ale také příležitost organizovat vlastní aktivity. Často vedou české kluby, jazykové workshopy, ale třeba i kurzy v přírodě.

Takže možností je spousta a zahraniční zkušenost je nedocenitelná. Jak pro budoucí praxi, tak pro vlastní osobní rozvoj. Neváhejte a včas kontaktujte koordinátory zahraničních programů na vaší škole!

Petra Handlířová, Regionální koordinátorka-redaktorka, Kraj Liberecký
další informace: www.naep.cz

Přidej komentář jako první k "Erasmus, Comenius a jiní, aneb studentem v zahraničí"

Zanechte komentář