ERASMUS

Program Erasmus, který je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě, není určen pouze pro vysokoškolské studenty se zájmem o studium na zahraniční univerzitách. Stejně tak je určen i pro vysokoškolské pedagogy, kteří chtějí za hranicemi vyučovat nebo je také určen pro vysokoškolské pracovníky, kteří se chtějí v zahraničí vzdělávat.

Ilustrační obrázek - zdroj: UK

Ilustrační obrázek - zdroj: UK

Nejedním hlavním cílem programu je zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility studentů v rámci Evropy. Dalším cílem je zvýšení spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v Evropě s důrazem na slučitelnost a transparentnost kvalifikací vysokoškolského vzdělávání. Do programu jsou tak zapojeny vysoké školy, a to nejen veřejné, ale i soukromé a státní. Ve výjimečných případech jsou do programu také zahrnuty některé vyšší odborné školy.
Školy, které mohou svým studentům a pracovníkům nabízet studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus, musí mít splněnou základní podmínku. Tou je přidělení EUC – Erasmus University Charter od Evropské komise.
Zvlášť na každé škole pak probíhá výběr studentů, pedagogů nebo dalších zaměstnanců, kteří se budou moci zúčastnit aktivit programu Erasmus. Každá škola, která nabízí program Erasmus má také přesné informace jakým způsobem je možné se programu zúčastnit. Školy mají zpravidla zřízené zahraniční oddělení, kde je možné získat zcela přesné informace o možnostech výjezdu do zemí, kde program Erasmus funguje. Program Erasmus nabízí studentům vysokých škol a vybraných vyšších odborných škol tři typy aktivit. Základní aktivitou je studijní pobyt, který může být realizován v délce tři až dvanáct měsíců. Dále to může být pracovní stáž v zahraničním podniku ve stejné délce. Třetí možností jsou intenzivní jazykové kurzy v délce maximálně do šesti týdnů.
Zapojit se do programu může každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského, popřípadě doktorského studijního programu na vysoké škole, či musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole. Nerozlišuje se, kterou formou student studuje, může to být prezenční, kombinovaná i distanční. Důležité je, že student je zapsán v minimálně druhém roce studia v případě, pokud chce vyjet na studijní pobyt. V případě pracovní stáže může student vycestovat v jakémkoliv ročníku studia. Česká republika je zapojena do programu celoživotního učení – LLP, což je jedna z hlavních podmínek programu Erasmus, s tím však nemají čeští občané problém. Pro cizince se v členské zemi LLP tato podmínka rozšiřuje na trvalý pobyt nebo status uprchlíka.
Zájemci o program Erasmus mají možnost vycestovat do 27 zemí členských států Evropské unie, ale také do zemí ESVO a členů Evropské hospodářské pomoci – Island, Lichtenštejnsko, Norsko.
Informace o samotném programu Erasmus naleznete na webových stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy – www.naep.cz. Konkrétní informace k výjezdům, jsou pak k dispozici na každé škole, která se programu Erasmus účastní.

Pavel Dvořák, regionální koordinátor – redaktor, Kraj Středočeský

Zdroj: NAEP – www.naep.cz, vlastní zpráva, Univerzita Karlova

Přidej komentář jako první k "ERASMUS"

Zanechte komentář