Evropská dobrovolná služba na Vysočině

Pro měsíc prosinec je tématem dobrovolnictví. Navíc můžeme dodat, že celý rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví, jeden listopadový týden byl týdnem dobrovolnictví a 5. 12. byl dokonce Mezinárodní den dobrovolníků. O dobrovolnictví můžeme psát hodiny, dny a týdny, jelikož je to velmi široké téma. Dobrovolnictví samo má mnoho různých podob a my se budeme věnovat jedné z nich, kterou je Evropská dobrovolná služba.

Evropská dobrovolná služba neboli EDS je akcí 2 programu Mládež v akci. Program Mládež v akci je programem Evropské unie pro neformální vzdělání. Akce 2, tedy EDS je služba na dobrovolné bázi vykonávána v cizí zemi po dobu od 6 do 12 měsíců pro mladé lidi mezi 18 a 30 lety. Oblast činnosti může být opravdu různorodá – práce s dětmi, s mládeží, se seniory, sportovní aktivity, umělecké organizace, aktivity zaměřené na ekologii, lidská práva a další a další. A jak je to s Evropskou dobrovolnou službou přímo v Kraji Vysočina?
Kraj Vysočina čítá tři organizace, které se zapojily do EDS. Znamená to, že mohou vysílat či hostit nebo dokonce koordinovat dobrovolníky jak z České republiky, tak ze zahraničí. Jde tedy o tři akreditované organizace pro EDS, první je v Pelhřimově – občanské sdružení Hodina H, druhá je v Jihlavě – občanské sdružení Slunce a třetí je v Myslibořicích – Diakonie – Středisko v Myslibořicích.
Ano, všechny tyto tři organizace jsou akreditované, avšak pak ještě záleží na tom, zda jsou vysílající, hostitelské a koordinující.
Vysílající v Kraji Vysočina máme dvě – Hodina H a Slunce. Obě tyto organizace také provozují Informační centrum pro mládež. Proto obě sdružení mohou vyslat mladé Češky a Čechy do zahraničí, připravit je na to, pomoci jim s celým procesem a sledovat jejich pobyt v zahraničí a v případě potřeby pomoci.
Hostitelskými organizacemi jsou všechny tři uvedené organizace. Mohou tedy hostit mladé lidi ve věku od 18 do 30 v České republice, kteří jim budou pomáhat v jejich práci. Ve všech místech již hostili a právě v tento okamžik hostí jen Hodina H, kde se můžete seznámit rovnou se čtyřmi dobrovolníky na Evropské dobrovolné službě – Mary ze Španělska, Patrick z Německa, Guillermo z Paraguaye a Diego z Mexika. Pro představu nastřelme jejich dobrovolnou činnost – mají službu v Informačním centru pro mládež Pelhřimov, pomáhají v různých školkách, vedou konverzace v cizím jazyce v rámci klubu cizích jazyků, pomáhají při místních akcích Hodiny H, prezentují svou kulturu a Evropskou dobrovolnou službu v různých školách a také se učí česky. Je toho samozřejmě více, ale tento malý náhled snad stačí pro jistou počáteční představu. Více o všech dobrovolnících v Hodině H se dozvíte na webové stránce www.hodinah.cz/projects/evropska-dobrovolna-sluzba.
Co se právě v Kraji Vysočina děje v souvislosti s Evropskou dobrovolnou službou? Občanské sdružení Hodina H z Pelhřimova se stalo také koordinující organizací, což znamená určitou pomocnou funkci při zařizování hoštění dobrovolníků v jiných organizacích. Také vznikají 3 až 4 noví zájemci o EDS, kteří se v těchto chvílích připravují na akreditaci. Můžeme tedy říci, že EDS se v Kraji Vysočina rozvíjí.
Jak jsme zmínili – právě 5. prosince byl Mezinárodním den dobrovolníků, proto dodatečně všechno nejlepší dobrovolníkům, poděkování za jejich užitečnou pomoc a všem budoucím dobrovolníkům vzkaz: „Je čas být dobrovolníkem!“. A všem budoucím dobrovolníkům na Evropské dobrovolné službě závěrem popřejme: „Hodně štěstí!“

Eva Havlíčková, regionální koordinátorka – redaktorka, Kraj Vysočina

Přidej komentář jako první k "Evropská dobrovolná služba na Vysočině"

Zanechte komentář