Evropský týden odborných dovedností: Neztrať se na evropském pracovním trhu

remix_rijen (1)

V polovině října jsme v ICM Ostrava uspořádali akci zaměřenou na zlepšení v uplatnitelnosti se a bezproblémový vstup na trh práce. Tato událost byla cílena zejména na mladé, kteří se ocitají před otázkou, co dělat v blízké budoucnosti po ukončení středoškolského vzdělávání. 

V první části programu představil Matyáš Hansel příklady kvalitních životopisů a radil účastníkům, jaké body by měl životopis obsahovat. Kromě tradičních tištěných životopisů včetně Europassu byly zmíněny i elektronické prostředky a virtuální pracovní veletrhy či platformy typu LinkedIn. remix_rijen_2 (1)

Po krátkém ice-breakeru v podobě kreativních pracovních pohovorů a „prodávání“ svých jedinečných dovedností následovala druhá část vedená dobrovolníky Evropského sboru solidarity z ostravské společnosti Trendum, o. p. s. Nejprve jejich koordinátorka, Veronika Geryková, představila jednotlivé klíčové akce programu Erasmus+ a účastníkům předala kontakty a podrobné informace. Dobrovolníci ze západní Evropy se podělili o zážitky ze svého zatím krátkého působení v Ostravě, došlo i ke srovnávání domovské a hostitelské země a tito mladí lidé odtajnili svůj denní režim a aktivity, které v rámci sboru solidarity v Moravskoslezském kraji podnikají.remix_rijen_3

Celé odpoledne se neslo v přátelském duchu a při čaji o páté došlo také na cizojazyčnou konverzaci jakožto další předpoklad započetí úspěšné kariéry. Jsme rádi, že o aktivity zaměřené na seberozvoj a kariérové poradenství je zájem, proto již teď připravujeme další podobné události.

Tato akce se uskutečnila pod patronací Evropského týdne odborných dovedností a za podporu děkujeme Domu zahraniční spolupráce. 

Vilém Honysz za ICM Ostrava