Globální rozvojové vzdělávání – zatočme společně s chudobou

V současném světě existuje velká nerovnováha zejména mezi lidmi žijícími v rozvinutých a v rozvojových zemích. Problémy, jako například chudoba, otázky lidských práv, stav životního prostředí, ozbrojené konflikty, diskriminace nebo podpora rozvoje chudších zemí, nabývají na významu a je velmi důležité, aby se o nich lidé dozvěděli, pochopili souvislosti, naučili se aktivně podílet na řešení problémů atd. A právě o to všechno se snaží globální rozvojové vzdělávání, které v České republice ještě není úplnou samozřejmostí, ale ve vyspělých zemích se již úspěšně rozvíjí.

Globální rozvojové vzdělávání (GRV) informuje o pro­blémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v „roz­vinutých“ a v „rozvojových“ zemích, rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které umožňují lidem aktivně se podílet na řešení problémů na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. GRV také směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ.

Globální vzdělávání se dotýká široké škály soudobých problémů. Vysvětluje, jak dochází k fenoménu chudoby, vysoké úmrtnosti vlivem nakažlivých chorob, či nedostupnosti základního vzdělání v některých rozvojových zemích. Zabývá se také udržitelností životního prostřední, „férovým“ obchodem, populačním vývojem, lidskými právy a konflikty uvnitř států a mezi nimi.

Asi největším propagátorem GRV u nás je společnost Člověk v tísni, především její zvělávací programy Varianty. Kromě vydávání bulletinů, intenzivní komunikace s médii, pořádání výstav a besed se ji podařilo zprovoznit také informačně bohaté internetové stránky (www.varianty.cz).

Dosud největším projevem „globální uvědomělosti“ a zároveň největším projektem upozorňující na globální problémy je kampaň Česko proti chudobě. Spojila přes třicet neziskových organizací a po vzoru kampaní organizovaných občanskou společností ve Velké Británii ji zahájila v druhé polovině roku 2005 pouličními akcemi i po městech celé České republiky.

Kampaň si do roku 2015 klade za cíl osm rozvojových cílů zahrnující všechny závažné problémy, jež jsou rovněž hlavními tématy globálního rozvojového vzdělávání. Patří mezi ně odstranění extrémní chudoby a hladu, zajistit, aby děti kdekoli na světě mohly dokončit základní školu, snížit dětskou úmrtnost, zlepšit zdraví matek, zastavit a zvrátit šíření závažných onemocnění, zajistit udržitelný stav životního prostředí a řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí.

Pokud byste měli zájem se jakýmkoli způsobem do kampaně zapojit, na internetových stránkách http://www.ceskoprotichudobe.cz/?id=17-zapojeni naleznete konkrétní možnosti a samozřejmě také doplňující informace o kampani.

Zdroj: www.clovekvtisni.cz, www.zkola.cz

Miloš Hrubý, regionální koordinátor – redaktor, Ústecký kraj

Přidej komentář jako první k "Globální rozvojové vzdělávání – zatočme společně s chudobou"

Zanechte komentář