Hej, jen mi dudáčku hrej

A přání tvé bude vyslyšeno. Tedy pokud navštívíš o posledním srpnovém týdnu Strakonice. Právě zde se totiž uskuteční svým rozsahem a kvalitou jeden z nejvýznamnějších folklorních festivalů na světě. Již devatenáctý ročník Mezinárodního dudáckého festivalu.

A ve Strakonicích se nebude jen hrát, ale i zpívat a tančit. I tento rok je festival příležitostí k setkání a vzájemnému poznání souborů i jednotlivců prezentujících dudy v původním provedení, jejich rekonstrukci a repliky ve spojení s dalšími lidovými nástroji. Diváky a účinkující z tuzemska i zahraničí opět spojí i přes jazykové bariéry láska k tradici a lidovému uměn.

Z programu festivalu

čtvrtek 26.srpna

19.30 hod Průvod účastníků festivalu městem

20.30 hod Hradní nádvoří – Mezinárodní dudácké kasací – zahajovací program festivalu.

22.30 hod Hradní nádvoří – Chodské vlnění – koncert kapely Chodská vlna z Domažlic

Pátek 27. srpna

09.30 hod Hradní nádvoří – Matiné zahraničních souborů

14.00 hod Hradní nádvoří, Rytířský sál – Osmdesát šťastných let – Píseň je touha

14.30 hod Hradní nádvoří – Když pukl zamečí, každej si poskočí aneb S Prácheňáčkem netradiční cestou k tradici

16.30 hod Hradní nádvoří – Dudy, které vracejí čas

20.00 hod Letní kino – Vítejte ve Strakonicích – Prácheňský soubor písní a tanců a programy vybraných zahraničních souborů.

22.30 hod Dům kultury – Zadudej dudáčku jak umíš, však ty mejm nožičkám rozumíš – po čertech dobrej bál, k tanci a poslechu zahrají domácí muziky a jejich hosté z Moravy.

22.30 hod Hradní nádvoří – In taberna – hudba středověké krčmy – hrají historické dudácké skupiny Peregrin Praha, Arcus Chomutov, Triffest Německo, DiGrease´s Buffoon Theatre Bělorusko, Kantoři Nový Bydžov.

Sobota 28. Srpna

09.00 hod Kostel svaté Markéty – Exultate Deo – koncert duchovní hudby. Účinkují: Vokálně instrumentální soubor Chairé Příbram a Steyrische Bordunmusik – Rakousko

10.30 hod Hradní nádvoří – Dej nám Pámbů zdraví v tom Prácheňskym kraji – regionální pořad muzik a souborů ze Strakonicka a širšího Prácheňska.

12.30 hod Obřadní síň, Hradní nádvoří – Poskoč, divče, honem, potrkám tě rohem… – košilaté dudácké písničky.

14.30 hod Letní kino – Dudácké toulky po Moravě a Slezsku – přehlídka moravských muzik.

16.00 hod Letní kino – Hrály dudy – dětský pořad pro nejmenší, účinkují Mladá dudácká muzika a Dětský folklorní soubor Prácheňáček Strakonice.

17.00 hod Dům kultury – Dudácké dostaveníčko s Jihočeskou komorní filharmonií – účinkuje Jihočeská komorní

filharmonie České Budějovice se sólovými dudáky.

20.00 hod Letní kino – A ty, dudáku, foukni do měchu… koncert toho nejlepšího z repertoáru českých a

zahraničních souborů.

22.30 hod Měšťanský pivovar – Švandovatý písničky – veselé vyhrávání a vyprávění s Domažlickou a Strakonickou dudáckou muzikou

Neděle 29. srpna

09.00 hod Kostel svaté Markéty – Mezinárodní mše

10.00 hod Dům kultury Malí dudáci a jiná zvířátka – komponovaný pořad dětských folklorních souborů.

10.00 hod Obřadní síň, Hradní nádvoří – K historii dud – výzkum s pomocí ikonografie – přednáška pana Fritze

Schneidera z Německa.

10.30 hod Hradní nádvoří – Prezentace výrobců dud

13.00 hod Slavnostní průvod městem

15.00 hod Letní kino – Galakoncert zahraničních souborů

15.00 hod Hradní nádvoří – Galakoncert zahraničních souborů

Doprovodné programy

Čtvrtek 26- neděle 29.srpna Evropské setkání výrobců dud

Čtvrtek 26- neděle 29.srpna Staročeský jarmark u hradu a pod Jelenkou

Sobota 28-neděle 29.srpna Palackého náměstí Volná scéna, jarmark

Sobota 28srpna 13.30 hod Hradní nádvoří, Rytířský sál – Když dudy neladí, dudák si poradí – seminář s praktickými ukázkami ladění a úpravy dud

Dudy jsou hudebním nástrojem, který se výrazně podílel na vývoji hudební tradice mnoha národů nejen evropských. Pravlastí dud a jejich vývojových předchůdců byly patrně pastevecké oblasti přední Asie, odkud se rozšířily do severních oblastí Afriky a postupně do celé Evropy. Na pozadí technologického vývoje a ve vztahu k jejich společenskému uplatnění jsou dudy nejen historickým a etnomuzikologickým dokladem hudebního odkazu minulosti, nýbrž v řadě zemích a jejich regionech zůstaly dosud živě tradovaným či alespoň v duchu tradic udržovaným instrumentem. Dudy řadíme do skupiny dechových nástrojů s jednoduchým nebo dvojitým plátkem, přičemž je lze podle dalších znaků déle typologicky rozlišovat O jejich vzhledu, uplatnění, rozšíření svědčí zhruba od l0. století stoupající množství ikonografických i písemných pramenů.

V Čechách pocházejí nejstarší zmínky o dudách z l3. století. Název „dudy“ se však u nás objevuje poprvé až v 15. století. Starší latinské prameny uvádějí název „chorus“, jehož zkomolením vznikly názvy „kór“ a „kořec“. Ve l4. – 15. století nalézáme u nás již označení „kozicie“, později „kozice“, „koza“, „kozlík“, ale také“kejdy“, „kajdy“,“ gajdy“. Od 16. století byly nejoblíbenějším nástrojovým sdružením dudy s houslemi, asi od počátku 19. století se k této malé muzice přidružoval klarinet, čímž vznikla populární „malá selská muzika“. Podle potřeby se připojoval ještě druhý klarinet, přiznávkové housle a konečně i basa. Během 19.století dudy nafukované ústy ustoupily dudám s dmýchacím měchem.

Dovedný dudák byl vždy oblíben, zvláště když uměl svou hru vyšperkovat pěknými variacemi, ozdobami, písničkami a osobitým humorem. Takovým byl prý pověstný Švanda dudák, pocházející z okolí Strakonic. Strakonice byly odjakživa proslulé dobrými dudáky. Díky těmto svým tradicím se staly dudáckým centrem. Každý druhý dok se zde konají světově proslulé Mezinárodní dudácké festivaly, k nimž se sjíždějí soubory a dudáci z nejrůznějších zemí. Roku 1995 získal festival statut Mezinárodní organizace folklorních festivalů při UNESCO a od roku 1997 také statut Mezinárodní organizace pro lidové umění .

Zdroj Městské kulturní středisko Strakonice, více informací www.dudackyfestival.cz

Václav Pavlík, Regionální koordinátor / redaktor, Kraj Jihočeský

Přidej komentář jako první k "Hej, jen mi dudáčku hrej"

Zanechte komentář