Hlavní město přijalo do stavu řemeslného nové žáky

V pátek 27. září 2013 se Kongresové centrum Praha stalo dějištěm imatrikulace žáků prvních ročníků oborů vzdělání s výučním listem. Zde totiž do rukou radní pro oblast školství, vědu a výzkum Ludmile Štvánové a prezidentu Hospodářské komory České republiky panu Petru Kuželovi složili žáci prvních ročníků oborů vzdělání s výučním listem imatrikulační slib. Hlavní město tak přijalo do učení v řemeslných oborech téměř 1800 nových učňů ze středních odborných škol zřizovaných hlavním městem Prahou.

Žáci při slavnostním slibu.

Noví žáci se zařadili po bok svých předchůdců, kteří rovněž v minulých letech absolvovali přijetí do stavu řemeslného. „Hlavní město navrací řemeslným oborům prestiž a váženost, kterou, nejen touto imatrikulací, ale hlavně dalšími odbornými aktivitami v kampani ŘEMESLO ŽIJE! probouzíme  historický odkaz na pověstné šikovné ruce a vysokou odbornost našich budoucích absolventů řemeslných oborů,“ uvedla radní pro oblast školství, vědu a výzkum Ludmila Štvánová.

Prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel, MBA a radní pro oblast školství Mgr. Ludmila Štvánová při imatrikulačním slibu zástupců žáků.

Imatrikulace se zúčastnili žákyně a žáci z celkem 21 středních odborných škol vyučujících obory vzdělání s výučním listem. Jako potvrzení slavnostního imatrikulačního aktu získali všichni žáci pamětní imatrikulační list. „Přijímám vás do stavu šlechtického, protože už ve středověku byly členové řemeslných cechů a zdatní řemeslníci vysoce vážení,“ řekl ve svém projevu žákům prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Jedním dechem pak dodal: „Věřím, že budete dobře vykonávat své řemeslo, že budete pracovat zodpovědně a kvalitně, a že nebudete svým budoucím zákazníkům slibovat něco, co nemůžete splnit!“

Slavnostní imatrikulace se zúčastnili významní hosté z různých řemeslných organizací, cechů, Hospodářské komory ČR a zejména také iniciátorka kampaně ŘEMESLO ŽIJE!, starostka Prahy 6 a zastupitelka hl. m. Prahy paní Marie Kousalíková, která popřála novým žákům mnoho zdaru a chuti zachovat věrnost své nově zvolené profesi.

_

Pavel Dvořák, regionální redaktor, kraj Praha

 

Přidej komentář jako první k "Hlavní město přijalo do stavu řemeslného nové žáky"

Zanechte komentář