I odsouzení se vzdělávají

V průběhu výkonu trestu odnětí svobody je omezen či přerušen výkon určitých ústavně zaručených práv a svobod. Mezi ně však nepatří právo na vzdělání odsouzeného. Účelem výkonu trestu odnětí svobody je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránění odsouzenému v dalším páchání trestných činů a dále výchova odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život.

Výchova ve věznicích je důležitým prostředkem práce s vězněm a přispívá k humanizaci vězeňství a dále je důležitým prostředkem k umožnění opětovného zařazení propuštěného vězně do společnosti. Výchova by podle tohoto doporučení měla zahrnovat základní vzdělání, odbornou výchovu, kulturní a tvořivé činnosti, tělesnou výchovu a sporty, sociální výchovu a možnost navštěvovat knihovnu.

Formální vzdělávání (ve smyslu vzdělávání v určitém oboru ukončené výučním listem, vysvědčením, potvrzením či osvědčením) je ve věznicích zajišťováno několika způsoby.

V současné době je zřízeno sedm Školských vzdělávacích středisek, a to ve věznicích Opava, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Valdice, Všehrdy a Světlé nad Sázavou.

Vyučení odsouzení získávají výuční list, na němž není uvedeno, že vyučení probíhalo během výkonu trestu odnětí svobody, což lze považovat za významný motivační faktor pro rozhodování odsouzených o zahájení studia ve výkonu trestu odnětí svobody. V případě, že odsouzený nebyl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody dříve než mohl ukončit studovaný obor, např. z důvodu podmíněného propuštění, umožňuje VS ČR dokončení studia v místě, kde bylo zahájeno, tedy ve věznicích.

Více informací o vzdělávacích aktivitách pro odsouzené v Pardubické věznici naleznete na http://www.vscr.cz/veznice-pardubice-89/vzdelavani-231/nabidka-vzdelavacich-aktivit-pro-odsouzene-5572Matěj Zelinka, přispěvatel, kraj Pardubický

Roman Málek, regionální koordinátor-redaktor, kraj Pardubický

Ilustrační foto: Tomáš Kopecký

Přidej komentář jako první k "I odsouzení se vzdělávají"

Zanechte komentář