I ty můžeš být dobrovolník!

Být dobrovolníkem a pomáhat potřebným se v posledních letech stalo ve vyspělých zemích velice módním, na což reagovala také Rada ministrů kultury Evropské unie a již v roce 2009 vyhlásila rok 2011 „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“. Jak se do dobrovolnictví zapojit? Není nic jednoduššího!

Jedním ze způsobů může být zapojení do Evropské dobrovolné služby (EDS). Zapojit se může každý mladý člověk ve věku 18 – 30 let, který má trvalé bydliště v České republice. Dobrovolnou službu je možné vykonávat po dobu 2 – 12 měsíců ve všech zemích Evropské unie a také na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku, nebo i v Rusku, na Kavkaze, v zemích bývalé Jugoslávie a dalších. Znalost jazyka dané země není podmínkou, úplně dostačuje, pokud se alespoň domluvíte anglicky. Pokud nevládnete ani angličtinou, můžete si zvolit některou z jazykově příbuzných zemí, jako je Slovensko či Polsko. Během pobytu na EDS byste se měli naučit základům jazyka hostitelské země.

A čemu se jako dobrovolník můžete věnovat? Záleží jen na vašem výběru. Témata projektů jsou natolik rozličná, že si vybere úplně každý. Mezi ty nejobvyklejší patří práce v organizacích, které se věnují dětem (školky, školy, volnočasové organizace), ochraně životního prostředí, rozvojové pomoci či kulturním aktivitám. Hostitelem jsou většinou neziskové či státem zřizované organizace.

Činnost dobrovolníka má svá pevná pravidla, která napomáhají tomu, že je pracovní náplň zajímavá a různorodá a přispívá k osobnostnímu rozvoji. Nemělo by se proto jednat o rutinní a výhradě manuální práci.

Finanční zajištění dobrovolné služby je z 90% hrazeno z grantu a mělo by pokrýt dopravu, ubytování, stravování, kapesné a jazykový kurz každému dobrovolníkovi. Po celou dobu pobytu je hrazeno i zdravotní pojištění.

Jak se tedy stát dobrovolníkem? Nejprve si zvolíte českou organizaci, která je akreditovaná pro vysílání dobrovolníků EDS, tedy vysílající organizaci. Ta vám pomůže s přípravou na dobrovolnou službu a zároveň s vámi bude v kontaktu po celou dobu vašeho pobytu v zahraničí. Takovou organizaci si můžete vyhledat v databázi EDS na stránkách www.evsdatabase.eu, kde do formuláře zadáte Country:Czech Republic, Type of accreditation: Sending organization.  Koordinátor této organizace se s vámi sejde a projedná s vámi všechny podrobnosti a zodpoví vaše otázky.

Poté si v databázi stejným způsobem vyhledáte zahraniční hostitelskou organizaci, ve které budete EDS vykonávat. To už byste měli mít jasno, jaké oblasti se chcete věnovat a podle toho také vybírat. Vybrané organizaci zašlete svůj životopis a motivační dopis, podle kterých si vás organizace vybere. Jestliže se s organizací na dobrovolné službě dohodnete, oznámíte to koordinátorovi své vysílající organizace. Ten potom podá žádost o grant, po jehož schválení můžete po třech měsících začít s dobrovolnou službou.

Ještě před vaším odjezdem do zahraničí vás čeká přípravný kurz, kde se setkáte s novými i zkušenými dobrovolníky a zkušenými lektory, kteří vám poradí se vším, co vás může potkat. A pak už nic nebrání tomu, abyste vycestovali a v rámci své dobrovolné služby se nejen naučili něco nového, ale poznali i nové přátelé a jinou kulturu.

_

Zdroj: www.mladezvakci.cz


Petra Šteflová, regionální koordinátorka – redaktorka, Středočeský kraj

Přidej komentář jako první k "I ty můžeš být dobrovolník!"

Zanechte komentář