ICM Praha rozjelo projekt pro nadané děti pod názvem Centrum podpory nadání

pp

ICM Praha rozšířilo svou poradenskou činnost o práci s nadanými dětmi. K našemu týmu se připojila psycholožka Mgr. Anna Štindlová, která bude nejen nadaným, ale i jakkoli vyhraněným dětem poskytovat poradenské služby. S jejím příchodem jsme schopni nabízet testy stejné kvality jako pedagogicko -psychologické poradny, bez dlouhého čekání. Stačí si s Aničkou domluvit schůzku a dotazník si vyplnit v jejích konzultačních hodinách.

S Aničkou spolupracuje Dis. Lucie Silná, která se zaměřuje nejen na základní sociální poradenství v oblasti psychosociálních služeb, ale hlavně pomáhá dětem zorientovat se v nepřeberné nabídce středních škol a s jejich následným výběrem. Všem žákům osmých a devátých tříd tedy můžeme poskytnout kvalifikované kariérní poradenství v kombinaci s psychologickým posudkem.

Projekt rozjíždíme na vybraných osmi základních školách, ale schůzku si může domluvit kdokoli. V týmu pracuje i editorka a korektorka Mgr. Štěpánka Friedrichová, která se kromě editační činnosti zaměřuje i na přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka.

Program pro nadané děti ale nezahrnuje jen žáky vyšších ročníků. Pro menší děti nabízíme velmi zajímavé kroužky PaVědy neboli parádní vědy, kde se hravou formou dozvědí, o čem vlastně chemie, biologie a fyzika jsou. Mohou se věnovat i geologii a geografii nebo si vyzkoušet něco z techniky a mechaniky. Tyto aktivity zaštiťuje Mgr. Zuzana Chabová, na kterou se můžete v případě zájmu obracet.

Více o novinkách našeho ICM a kontakty na jednotlivé pracovníky najdete na:

www.icmpraha.cz

autorka článku: Štěpánka Friedrichová