Informační centra pro mládež ve Středočeském kraji

Kam za informacemi o studiu, práci nebo volném čase? Takovou otázku si často položí mnoho mladých lidí. Zejména studenti středních škol potřebují získat určitý přehled o možnostech, které se jim, například v podobě studia u nás nebo zahraničí, nabízí. K tomuto účelu slouží Informační centra pro mládež (ICM). Ve Středočeském kraji jsou dvě informační centra – v Mladé Boleslavi a v Příbrami. Zatím ve fázi úvah je otevření dalšího infocentra v Kladně, při Dobrovolnickém centru Kladno. Do jisté míry může středočeská informační centra suplovat pražské Národní informační centrum pro mládež (NICM). Záleží na tom, jak daleko chtějí klienti informačních center cestovat pro informace.

Co takové centrum nabízí svým klientům? Každé informační centrum vychází z koncepce informačních center, které se řídí podle přesně daných kritérií. Jejich kvalitu a možnost poskytování služeb zaštiťuje certifikace, kterou uděluje Asociace pro podporu informačních center v České republice.

Informační centrum pro mládež při Q-klubu AMAVET Příbram je pro veřejnost otevřeno již od roku 1999. Otevřeno tu mají každý den od půl deváté ráno do osmi do večera. O víkendech bývá otevřeno od tří odpoledne až do osmi do večera. Informační centrum nabízí informace utříděné v pořadačích podle základní koncepce (vzdělávání v ČR a zahraničí, práce v ČR a zahraničí, volný čas, sociálně patologické jevy, zdraví apod.). Mimo jiné mohou klienti centra využít internet, kopírovat či si nechat vydat mezinárodní kartu EURO<26. Informační centrum vydává vlastní magazín Quido. Webové stránky ICM Příbram naleznete na adrese: http://www.quido.cz/icm/icm.htm.

V Mladé Boleslavi v rámci ICM působí i Městský parlament dětí a mládeže Mladé Boleslavi, což je nestátní organizace, založená na demokratických principech, pod záštitou Magistrátu města Mladá Boleslav a Domu dětí a mládeže na „Na výstavišti“v Mladé Boleslavi.

ICM Mladá Boleslav nabízí školám exkurze, na kterých se žáci škol mohou dovědět o činnosti informačních center a také široké penzum informací, která centra nabízí. V ICM je možné získat karty ISIC, ITIC a ALIVE. Samozřejmostí je přístup internetu, možnost kopírování a tisku. K dispozici je také čítárna novin a časopisů nebo knihovna s odbornými encyklopediemi. Webová adresa ICM v Mladé Boleslavi: http://www.ddm-mb.cz/icm.php. Otevírací doba centra je každý den od pondělí do čtvrtka od 12:00, v pondělí do 15:00, v úterý do 16:00, ve středu a ve čtvrtek do 18:00.

Pavel Dvořák,  Regionální koordinátor – redaktor, Kraj Středočeský

Přidej komentář jako první k "Informační centra pro mládež ve Středočeském kraji"

Zanechte komentář