Instruktorák – Sebuč 2017

IMG_1351

V polovině července uspořádalo Středisko volného času Déčko ve spolupráci s ICM Náchod tábor pro budoucí instruktory a vedoucí. Sešla se skvělá parta českých kamarádů, která se výborně doplňovala se skupinou zahraničních dobrovolníků.  

Během týdne jsme si společně zahráli plno her, prošli si základy pedagogiky, strávili celý den na řece Metuji, zahráli si hru v podzemních chodbách Josefova. Absolvovali jsme přednášku Katky Palové, kterou následovala výborná aktivita Táborové paměti. Český červený kříž měl pro nás připraveny čtyři modelové situace, které bylo třeba vyřešit. Důraz byl kladen nejen na správné podání první pomoci, ale i na komunikaci se zdravotníky po telefonu.

IMG_1567Další den jsme se vydali do lezecké oblasti HIS v Novém Městě nad Metují. Někteří vyzkoušeli své lezecké schopnosti a někteří sbírali síly během odpočinku v hamakách pro noční přepad tábora. Po náročném lezeckém dni jsme se vydali přes Náchod do Teplic nad Metují a poté nočním pochodem k vernéřovické Studánce. Tématem zdejšího tábora byla stavba železnic. Jako původním obyvatelům místních kopců se nám nelíbilo, že koleje prochází přes naše území. Podařilo se nám získat důležitou výhybku přistěhovalců, ale protože někteří z našich společníků byli zadrženi, vyměnili jsme naše zajatce za surové železo, potřebné ke stavbě železnice. Nakonec jsme se dohodli, že by stavba železnice mohla být pro obě strany prospěšná.

Po přepadu jsme se uprostřed noci vydali přes lesy zpátky do Teplic na první ranní vlak a potom vstříc odpočinkovému dni na Sebuči.

Poslední táborový den nás přijeli podpořit skvělí lektoři Honza a Lenka Burdovi. Celý závěrečný den byl vyplněn teorií i praxí her, proložený odpočinkovými a relaxačními technikami.

Den byl zakončen úžasnou atmosférou u závěrečného ohně. Překvapením bylo udělení prvních březových lístků několika účastníkům. Pak už se jen hrálo na kytaru, zpívalo a povídalo až do brzkých ranních hodin…

Tímto děkuji všem lektorům za jejich velmi zajímavé aktivity – Jajce Nývltové, Petru Tichému, Katce Palové, Hozovi a Lence Burdovým, Monče Hovádkové, Lukáši Koutskému, Červenému kříži a Darie Sitko za některé nelehké překlady do češtiny, Modré střelce za zapůjčení krásného tábořiště a ze všeho nejvíc Lídě Pohankové, bez které by to nebylo tak skvělé ☺.

 

H.K., ICM Náchod