Jak se dostat ze závislosti na partě?

hand-man-water-cloud-sky-sunlight-1266315-pxhere.com

Ve věku 11-17 let se děti rády rozhodují dle vlastního úsudku, s kým se bavit chtějí a s kým ne. Vybírají si své kamarády ve škole nebo venku, hledají nové tváře a pozorují se zájmem postávající hloučky cizích dětí.

Pokud dítě nemá žádné časově náročné aktivity a je bez dozoru, většinou se na něj nalepí „špatní kamarádi“. Dochází k nerespektování příkazů a zákazů, utíkání z domova, dělání špatných věcí, kašlání na školu. V té chvíli je hlavním aktérem celého dění parta a kamarádi, kteří dokážou být pěkná kvítka, Doprovází je křik, sprosté chování, cigarety, alkohol, drogy, agresivita, krádeže a kolikrát grafity na budovách, zdech. Mají nějaké oblíbené místo, v boudě, v lese. Kolikrát jim není cizí vykrást byt, když jsou na návštěvě u kamaráda.

Kdy musí rodič být v pozoru?

Nejlépe hned při výběru kamarádů. Ale na počátku jde těžko ovlivnit co se stane, pokud už chodí dítě ven samo a má jak se říká svoji hlavu. První vlaštovkou je změna v chování a zhoršení prospěchu ve škole. Děti ovlivněné partou začínají být agresivní a prudce reagují na jakýkoli pokus o zásah do jejich života. Nechtějí doma komunikovat, zamykají se ve svém pokoji, chodí si ven kdy chtějí a více času tráví venku než doma. Někdy si vodí kamarády do svého pokoje bez svolení, čekají na situaci, kdy není nikdo doma. Kolikrát mají neomluvené hodiny a chodí za školu, propadají z více předmětů, nic nerespektují, provází je třídní důtky, upozornění ze strany jiných rodičů, učitelů. většinou se scházejí ve skupinkách

Jak z kola ven?

S dítětem se musí v takovém případě zacházet opatrně. Zde totiž výhružky a zákazy nepomáhají. Kolikrát si neví rady ani psycholog, sociální pracovník a ani školní pedagog se zaměřením na problémové děti. Když se dítě dostane pod vliv party a cítí se být díky podpoře ostatních rebelů silný, může udělat spoustu závažných chyb. Nátlak a tvrdé jednání ze strany rodičů způsobí, že dítě více utíká z domu nebo v případě bezradnosti spáchá sebevraždu.

Je třeba dítě z takového prostředí vytrhnout, například tím, že pojede po dohodě se školou (na nějaký čas) k babičce, na druhou stranu republiky a bude studovat dálkově. Nebo ho pošlete na brigádu mimo město, kde přijde na jiné myšlenky. Některým dětem pomáhá najít vzor a motivátora v podobě nového (slušného) kamaráda. Mnohdy stačí zapojit dítě do sportovních aktivit, koníčků, přihlásit je na nějaké zajímavé kroužky. Když nepomáhá nic, je vhodné se odstěhovat a začít jiný život.

Pro ICM Cheb

Hana Šnajdrová