Jak se žije v Azylovém domě v Oloví?

V Azylovém domě jde o poskytnutí účinné a potřebné pomoci a podpory převážně mladým mužům, kteří se po absolvování pobytové sociální služby v našem zařízení budou schopni úspěšně začlenit do běžného života ve společnosti. Spolupracuje s místními institucemi například OSVZ, PMS, praktickými a odbornými lékaři apod. AD je součástí komunitního plánování v městě Kraslice. Ředitel AD je členem poradního sboru ředitele věznice Kynšperk nad Ohří, kde je možné mimo jiné nabízet poskytované služby odsouzeným po výstupu z trestu odnětí svobody.

Jedním z významných prvků této služby je průběžná komunikace s každým z uživatelů a průběžné stanovování a vyhodnocování jejich individuálních plánů. Jedná se vždy o velice prakticky vedené rozhovory, kde zásadní vliv na vytváření cílů a jejich naplnění má právě uživatel. Pracovník pomáhá vytvářet otevřené komunikativní prostředí. Uživatel často postupně řeší naprosto konkrétní reálné a palčivé otázky svého života. Skrze tuto podporu a reálně vytýčené krátkodobé i dlouhodobé cíle uživatel často prožívá poprvé úspěch ve svém životě při naplňování těchto kroků. Osvojuje si praktické sociální dovednosti. Přístup ke každému je individuální. Poradenství se týká mnohých oblastí života – hospodaření, osobnostní, podpora života bez závislostí, poradenství ohledně rekvalifikačních kurzů a získání zaměstnání. Poradenství v komunikaci s institucemi a úřady, pomoc pro obnovení vztahu s rodinou, apod. Aktivně spolupracujeme, se souhlasem uživatele, s rodinnými příslušníky, kteří mají zájem na úspěšném zařazení uživatele do běžného života“ říká Michal Jílek, ředitel Azylového domu z nestátní neziskové organizace Útočiště, o.s. Sokolov.

V jakém stavu se k vám vaši klienti dostávají?

„Většina uživatelů, kteří přišli v  roce 2009 do AD neměla téměř žádné ošacení, žádné finanční prostředky, hygienické potřeby apod. Vše bylo potřeba znovu pomoci vytvořit či vyřešit. Významnou podporou je burza ošacení Útočiště, o.s. v Chodově, kde si uživatelé mohli vybrat dle vlastního výběru ošacení za symbolické ceny..“

Co si můžeme představit pod pojmem „aktivizační činnost“?

Aktivizační činnost je zásadní pro každého uživatele, který se připravuje do běžného života. Pod vedením pracovníků se jedná o různorodé činnosti jako například:

Kurzy vaření. Mnozí uživatelé se naučili či významně zdokonalili v péči o stravu. Jedná se o prakticky vedenou činnost. Výsledky jsou na úrovni výtečné domácí stravy, kterou je možné posoudit v rámci společného obědu. Kromě toho si každý uživatel připravuje sám snídani a večeři. Je k tomu poskytnuto zázemí, podpora a poradenství.“

„Hospodaření. Snad každý uživatel potřebuje podporu v učení se správnému hospodaření. Pracovník, který má danou tématiku na starost, podporuje a učí uživatele správnému zacházení s finančními prostředky. K tomu slouží osobní uživatelský účet, rozpočty a rozvahy, které si uživatelé sami připravují a učí správně zvažovat. Pod vedením sociálního pracovníka si uživatel stanovuje svůj dlužný plán a určuje priority splácení svých závazků. V případě žádosti uživatele je sociální pracovník přítomen případným soudním jednáním. V případě aktuálnosti spolupracuje s Probační a mediační službou.“

„V letních měsících je častou činností práce na úpravě zahrady AD. Za tímto účelem jsme obdrželi sponzorsky dřevo z lesa. Uživatelé pod vedením pracovníků dřevo z lesa dovezli, vyrobili dřevěné palisády a zakomponovali do svažitého terénu zahrady. K tomu patřilo stříhání živého plotu, sekání trávy, sázení stromků, zalévání apod. Jednou z letních činností je také pěstování květin, které jsou umístěné na oknech domu a před vchody.

V zimních měsících uživatelé s pracovníky příkladně odklízejí sníh z chodníku a okolí domu. Obyvatelé Oloví pak pro bezpečnou chůzi rádi náš chodník využívají. V nepříznivém počasí v rámci aktivizační činnosti pracovali uživatelé na sestavování a opravách nábytku, renovaci poličky, malování, štukování, drobných opravách apod.

Významnou činností byla renovace a úprava celé místnosti, která bude sloužit jako část keramické dílny. Dále zhotovili nové stropy ve dvou místnostech. WC, kde zatékalo. A na chodbě, kde starý rákosový strop praskal. Použili jsme novější technologie – sádrokarton a perlinka s lepidlem.“

Součástí projektu je také projekt na farmě Liboc, kterého se mohou dobrovolně, na základě vlastní žádosti, účastnit i uživatelé AD v Oloví. Někteří z nich této nabídky rádi využívají. Je to pro ně vítaná změna v týdenním programu a zároveň místo, kde vykonávají veřejnou službu.

Hospodářský den probíhá v sobotní dopoledne. O veškeré domácí povinnosti se postupně učí všichni uživatelé starat, stejně jak to budou muset dělat ve vlastní domácnosti, kterou by si mnozí rádi založili. Praní, žehlení, úklid, třídění odpadu, mytí oken apod.“

Mají vaši klienti nějaký volný čas a jak ho tráví?

„Volný čas naplňují uživatelé převážně samostatně, výjimečně organizovaně. Oblíbené je houbaření, sportovní vycházky, fotbal, tenis, cvičení v posilovně. Hra na kytaru, zpěv. Skládání básní a písní, čtení knih. Učení se cizího jazyka – angličtiny. V jarních až podzimních měsících uživatelé využívají k výletům krásnou okolní přírodu, jezdí na kole, rádi chodí na houby a připravují z nich pro sebe bezpečné a chutné pokrmy.“

„Příjemným časem je také připomínka narozenin každého uživatele. Každý jednotlivec se podílí na oslavě a přípravě slavnostního jídla a dortu pod vedením pracovníka. Často tráví tento čas poprvé bez alkoholu či drog. Stejně to platí o času Vánoc a Silvestra. Na vánoční svátky uživatelé hráli s pracovníky turnaj ve stolním tenise. Již tradiční bohatou slavnostní štědrodenní tabuli uživatelé stráví společně také s  pracovníkem konajícím službu a ředitelem AD. Na tyto chvíle mají uživatelé pěkné vzpomínky.“


Hana Šnajdrová, regionální koordinátorka – redaktorka, kraj Karlovarský

Přidej komentář jako první k "Jak se žije v Azylovém domě v Oloví?"

Zanechte komentář