Jak si užít neformální vzdělávání? DOOPRAVDY!

prostejov4

Každý nový školní rok na Cyrilometodějském gymnáziu nezačíná ve školních lavicích, ale v příjemném prostředí jesenických hor na chatách na Annabergu a ve Staré Vodě. Poetické názvy obou míst přesně vystihují atmosféru, která tam panuje. Všechny ročníky se v rámci programu Doopravdy, který má na starost osobnostní rozvoj studentů, vydají za novým společným dobrodružstvím.

Já jako vedoucí kurzu se musím postarat o to, aby vše bylo připraveno. Aby měli všichni bezproblémovou cestu, neměli hlad, mohli si po náročném programu někde odpočinout a hlavně aby ten program byl pro každého naplňující a rozvíjející. Je potřeba být připraven na vše. Někdy je zapotřebí aktivitu pozměnit, přidat nebo úplně vypustit, podle naladění třídy. Od jednoho to tedy vyžaduje, aby byl stále pozorný a vnímavý. Odměnou je ale skvělá atmosféra a spousta nových zážitků. Někdy mám pocit, že žáci učí a rozvíjejí mě samotnou.

Každý kurz je úplně jiný, stejně jako jsou jiní a jedineční jeho účastníci. Vést kurzy osobnostního rozvoje se pro mě stalo velkou výzvou a stále jsem ráda, že mi bylo umožněno se do kurzů Doopravdy zapojit. Baví mě být přítomna u toho, když žáci objevuje své schopnosti, překonávají sami sebe, navazují vztahy, které jim vydrží celý život. I když je to občas fyzicky i psychicky náročné, vím, že kdyby mi tuto jedinečnou výzvu někdo nabídl, určitě bych zase řekla ano.

Ovšem ještě větší výzva je to pro úplně nové žáky primy a šesté třídy, kteří neví, jak kurzy probíhají, neznají prostředí, do kterého vstupují a neznají se ani navzájem. Proto je jejich výprava zaměřena především na poznání.

I tento školní rok se nejprve 30 námořníků nalodilo na loď prima a po nich vyplula i posádka 6.A. Zažili společně mnohá dobrodružství. Na vlastní kůži se přesvědčili, že přes neproniknutelnou pavučinu se dostanou, jen když použijí svůj důvtip a sílu, dokázali se jako jedna posádka udržet na malé loďce, když se jim začala potápět, přebrodili se na ostrov a společnými silami začali budovat novou a pevnou loď, na které podniknou další výpravy na moři jejich společných let strávených ve školních lavicích. Všichni odplouvali s pochopením, že se jim bude dařit, když budou všichni táhnout za jeden provaz.

Vyšší ročníky už sice znají svá jména a povahy a někdy mají pocit, že už je na kurzech nemůže nic překvapit, ale opak je pravdou. Jako první se o tom přesvědčila kvinta. Studenti kráčeli poslepu neznámem a museli se opravdu spoléhat jeden na druhého. Odměněni byli společným zážitkem a sluncem, které jim svítí na další společné roky již na vyšším gymnáziu.

Na chalupě Stará Voda se střídala jedna třída za druhou. Všechny měly svůj čas, své zážitky, své nové a neopakovatelné zkušenosti. Studenti kvarty se střídali s žáky sedmé třídy základní školy, na ně navázala septima. Své poznatky nabyli terciáni i sextáni. Každý měl své téma a svoji příležitost prožít se spolužáky další společné okamžiky, které jim odhalí, jaký kdo je a jací jsou oni sami. Na cestě zpátky už můžou přemýšlet a těšit se, co je čeká příští rok na dalším kurzu a jak se můžou rozvíjet. pohorelice1

Rozcvička nemusí být vždy náročná.

prostejov2

Stereotypy nejsou nic pro nás.

prostejov3

prostejov4

 

 

 

 

Holky si užívají učení trochu jinak.

V záři ohně je každý sám sebou.

prostejov6

prostejov5

 

Všichni chtějí vyhrát netradiční závod. Je nutné napnout síly společně.

 

 

 

 

 

Autor: Magdalena Spurná

Fotografie: Magdalena Spurná

Anna Müllerová, regionální redaktor, ICM Prostějov