Jak správně třídit odpad?

Třídění odpadu je bezesporu správné a prospěšné, ovšem pouze v případě, že třídíme správně. Určitě se vám již několikrát stalo, že jste si nebyli jisti, kam jaký odpad hodit. Patří to do plastů nebo ne? Kam mám hodit ten tetrapak? Právě proto v tomto článku najdete informace o tom, jak správně třídit odpad, co kam patří, a k čemu se třídění odpad dále využívá.

Každý z nás vyprodukuje ročně 150 – 200 Kg odpadků, z toho je 30kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. To je tedy 35 – 47% veškeré produkce odpadu, o kterou můžeme snížit objem odpadu odváženého na skládky či do spaloven. A to nejsou započítány další druhy odpadů, které končí v směsných kontejnerech a přitom je možné je třídit a případně využít či z nich vyrobit nové výrobky – kovy, bioodpad.

Veškerý odpad, který vytřídíme, odchází k dalšímu zpracování. Předstupněm před vlastním využitím odpadu je jeho úprava v tzv. dotřiďovacích centrech. Ne vždy totiž odpadní nádoby obsahují výhradně odpady, které do nich patří. Jakékoliv nečistoty komplikují proces nakládání s odpadem, a proto bychom měli dbát na správné roztřídění odpadů.

Pokud je obal označen jiným kódem nebo není označen vůbec, a vy si nejste jistí, kam s ním, vyhoďte ho raději do směsného odpadu. Nesprávné třídění totiž velmi ztěžuje práci při zpracování.

Při recyklaci jsou odpady zpracovány na nové materiály. Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů, je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.

Papír

Do modrých nádob patří

 • noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity
 • krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Do papíru NEPATŘÍ

 • mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový (kopírovací) a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
 • Na recyklaci by neměly jít ani papírové kapesníky, ubrousky, apod.

Využití papíru

Slisovaný sběrový papír se přidává do směsi na výrobu nového papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Vyrábí se z něho např.: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Plasty

Do žlutých nádob patří

 • PET láhve od nápojů (sešlápnuté), kelímky, sáčky, fólie
 • výrobky a obaly z plastů
 • polystyrén
 • Samozřejmě sem patří i klasické (šustivé) pytlíky na pečivo z obchodů.
 • Patří sem nádoby od kuchyňských olejů, ale jedině vymyté teplou vodou s přípravkem, jelikož zbytky oleje komplikují recyklaci.

Pro většinu obalů platí, že by v nich rozhodně neměly být zbytky, tedy vysloveně vrstva jídla nebo několik deci mycího prostředku, ale nutnost kelímky vysloveně mýt je spíše mýtus. Výjimku tvoří lahve od kuchyňského oleje.

Do plastů NEPATŘÍ

 • novodurové trubky, linoleum (jde většinou o PVC), kabely
 • guma, molitan
 • obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Využití plastů

Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.

Sklo

Do zelených nádob patří

 • láhve od nápojů, skleněné nádoby
 • skleněné střepy – tabulové sklo

Do skla NEPATŘÍ

 • keramika, porcelán
 • autosklo, drátěné sklo a zrcadla

Využití skla

Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se tak mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá při optimálním třídění používat stále dokola.

Kovy

Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či sběrných dvorů putují do hutí, kde se přetaví. Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě 1700°C. Z některých plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky.

Miloš Hrubý, regionální koordinátor – redaktor, Ústecký kraj

Zdroj: http://mvek.net/11-obecne/jak-tridit-odpad-a-kudy-se-k-nam-vrati/

Přidej komentář jako první k "Jak správně třídit odpad?"

Zanechte komentář