Jak vyzrát na životopis?

Není na škodu porozhlédnout se po práci už během studia. Vyděláš si nějakou korunu a navíc získáš praxi. Po ukončení studia nebudeš muset začínat u píky, ale budeš se moci rovnou podívat po nějaké zajímavější pozici. K získání dobré práce ti může pomoci kvalitní životopis. Věnuj tedy jeho sestavení dostatečnou pozornost.

Ilustrační foto, autor: Radka Spurná

Ilustrační foto, autor: Radka Spurná

Životopis může být klasický, tedy psaný v souvislých větách, nebo strukturovaný. Někteří zaměstnavatelé mohou preferovat klasický, protože více ukazuje uchazečovu kreativitu a prověřuje jeho slovní zásobu. Mnohem častěji je však požadován životopis strukturovaný, který je přehlednější. I v případě, že budeš muset napsat klasický životopis, bude se ti ten strukturovaný hodit, můžeš ho použít jako osnovu psaného textu.

Už z názvu je zřejmé, že strukturovaný životopis je v bodech. Měl by obsahovat jen fakta. Pro osobní názory a chválu je místo v průvodním dopise, který se k životopisu přikládá. Jsou v něm mimo jiné uvedeny i důvody, proč se o práci ucházíš. Životopis má být výstižný, přehledný, ne však příliš stručný. Ze životopisu by si zaměstnavatel měl udělat jasnou představu o tom, kdo jsi. V seznamu praxe například nestačí napsat jen označení pracovní pozice, nemusí z ní být patrné tvé konkrétní předpoklady pro práci.

Strukturovaný životopis, autor: www.australiaonline.sk

Strukturovaný životopis, autor: www.australiaonline.sk

Uveď proto nejen zaměstnavatele, konkrétní pozici, kterou jsi zastával/a, ale i stručný popis pracovní náplně. Je možné uvést také odkaz na referenční osobu, na kterou by se zaměstnavatel mohl obrátit. U absolventů se počítá s tím, že uvedou brigády a dlouhodobé praxe. Profesní zkušenosti uváděj od nejaktuálnějších po nejstarší. Zároveň však mysli na to, že do něj nemusíš vměstnat úplně všechno za každou cenu, životopis má být vstupenkou k pohovoru, kde budeš mít větší prostor na to, abys jsi se popsal/a.

U vzdělání neuváděj základní školu, ta se počítá automaticky, ani školy, které jsi neukončil/a nebo je neukončíš v nejbližší době. Pro řazení dosaženého vzdělání platí stejné pravidlo jako u zaměstnání, tedy od nejaktuálnějšího. Uveď i kurzy a školení, které jsi absolvoval, měli by se však vztahovat k budoucímu povolání. Ovládat práci na počítači je dnes téměř nezbytné, proto i tuto dovednost nezapomeň do životopisu poznamenat. Uveď i seznam programů, se kterými umíš pracovat.

Hlásíš-li se na více pracovních pozic, vytvoř si různé životopisy. Uváděj vždy jen ty informace, které jsou pro dané zaměstnání relevantní. Hlásíš-li se například na pozici lektora/ky jazyků, tvého zaměstnavatele nebude zajímat, že jsi před rokem byl/a na brigádě v knihovně, kde jsi rovnala/a knížky v regálu.
Strukturovaný životopis by měl být ukončen datem vyhotovení a vlastnoručním podpisem. Pokud životopis posíláš e-mailem, napiš jen jméno a příjmení, obrázek podpisu se nevkládá.

Důležitý však není jen obsah životopisu, ale i forma. Pokud zaměstnavatel neurčí jinak, připrav životopis vždy na počítači. Někdy si zaměstnavatel může vyžádat, aby byl psaný rukou. Takovýto životopis je předán na grafologický rozbor, který o tobě vyzradí některé vlastnosti.  Každopádně si v obou případech před odesláním zkontroluj gramatické chyby, ty rozhodně nejsou dobrou vizitkou. Klíčové body a fakta můžeš pro přehlednost zdůraznit. Nepoužívej však velké množství druhů písma a už vůbec ne nějaké ozdobné rámečky.

Posíláš-li životopis e-mailem, zamysli se nad tvarem své e-mailové adresy, ze které životopis pošleš. Pokud zaměstnavatel uvidí odesílatele slunicko.sedmitecne@louka.cz , nebude to působit zrovna dvakrát dobře. Důležitý je i předmět zprávy, který by měl přesně vystihnout, o čem zpráva je. Nejlepším řešením je vypsat přímo pozici, o kterou se ucházíš. Do těla zprávy můžeš vložit průvodní dopis, nikdy do něj však nevkládej samotný životopis. Ten k e-mailu přilož jako přílohu. Nakonec nezapomeň na kontaktní údaje jako telefon a e-mailová adresa. Pokud životopis posíláš více zaměstnavatelům, použij skryté kopie, nebo je odešli jednotlivě. Nikdo nemusí vědět, komu dalšímu jsi ještě psal/a.

Standardizovaný evropský strukturovaný životopis najdeš na adrese: http://portal.mpsv.cz/sz/local/pt_info/dokumenty_stazeni/formulare/zivotopis.

Radka Spurná

Regionální koordinátor / redaktor

Kraj Olomoucký

Přidej komentář jako první k "Jak vyzrát na životopis?"

Zanechte komentář