Jak žít jako dospělí lidé

plzen3

Často slyším děti říkat věty typu: „Já už chci být dospělý!“ nebo „Já už nechci chodit do školy.“ My dospělí si v hlavě pomyslíme: „Počkej, to teprve poznáš, jak bylo krásné být dítětem.“ Letos v létě jsme spolu s 12 dětmi navštívili místo, kde si děti mohly nanečisto vyzkoušet, jaké je to žít život dospělého člověka, vydělávat peníze a zkusit se postarat samy o sebe.

Město Plzeň požádalo o spolupráci SVČ RADOVÁNEK a ICM Plzeň a nabídlo nám možnost zúčastnit se projektu MiniRegensburg. Do Regensburgu vycestovaly pracovnice ICM Plzeň společně s 12 dětmi. Na místo jsme dorazili 9. 8. 2017 v dopoledních hodinách a hned jsme se přesunuli do areálu dětského města Miniregensburgu. První, co měly děti za úkol, bylo vyplnit své občanské průkazy, aby se mohly po MiniRegensburgu volně pohybovat. Pracovníci projektu děti seznámili s tím, že musí nejprve na pracovní úřad, kde dostanou svojí první práci. Podmínkou toho, aby se všichni stali právoplatnými občany MiniRegensburgu, bylo vykonat čtyři práce a čtyři studia. Poté mohly děti využívat veškerých služeb a zábavných programů města. Každá jejich práce trvala 45 minut a za každou dostaly výplatu, ze které se jim strhávaly daně. První den dostaly peníze na oběd, ale další dny si na něj už musely vydělat. Nejprve z toho byly děti zaskočené, překážela jim hlavně jazyková bariéra, protože se zde mluvilo jen anglicky nebo německy. Po prvních pracovních a studijních zkušenostech zjistily, že se dokáží dorozumět i když třeba jen „rukama a nohama“. Další důležitou věcí pro ně byla volba. Uvědomily si, že pokud si svojí práci správně vyberou, může to být velká zábava. Mezi jejich nejoblíbenější práce patřilo šití, vaření nebo úklid města. Pokud měly děti dostatek peněz, mohly využívat městský autobus, chodit do restaurace nebo navštívit zábavní park. Ve městě nechyběla kina, cestovní kancelář, banka, radnice a mnoho dalšího.plzen2

V tomto miniměstě jsme strávili tři dny plné nových zážitků a nově nabitých zkušeností. Děti zjistily, že není tak snadné být dospělým člověkem a že je opravdu důležité mít možnost volby a zvolit si správně, co chtějí ve svém životě dělat.

ICM Plzeň