Jára Cimrman byl také v Chebu

Na časové ose s nejvýznamnějšími daty z historie města – umělecky ztvárněném kovovém krytu odvodňovací strouhy, která bude procházet celou novou pěší zónou – se u roku 1900 objeví informace o návštěvě Járy Cimrmana v Chebu.

„Oslovil jsem pány Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka z Žižkovského divadla Járy Cimrmana, s žádostí o certifikát – historické svědectví. Rok 1900 na časové ose od roku 1061 do současnosti je totiž jaksi neobsazen a já jsem přesvědčen, že Jára Cimrman právě v tomto roce stanul svou nohou na naší pěší zóně,“ sděluje starosta Chebu Jan Svoboda. „Chybělo jen potvrzení od nejvýznamnějších a nejuznávanějších cimrmanologů, které však, jak mám informaci od ředitelky zmíněného divadla Jany Pazderníkové, je již na cestě. Má  být na ručním papíru, s podpisy obou pánů.“

Letošní práce na rekonstrukci pěší zóny skončily – tak, jak bylo s ohledem na blížící se svátky i plánované dovolené stavebníků dopředu dojednáno. Hotova je z druhé etapy téměř celá pravá polovina třídy Svobody  a pokračovat se bude, dovolí-li to ovšem klimatické podmínky, opět od 7. ledna.

Hana Šnajdrová

Regionální koordinátorka – redaktorka

Kraj Karlovarský

Zdroj: www.mestocheb.cz

Přidej komentář jako první k "Jára Cimrman byl také v Chebu"

Zanechte komentář