Jihočeské grantové programy vyhlášeny

Leckteré dětské a mládežnické organizace v těchto dnech a hodinách finišují se zpracováním projektů podávaných v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace. Také Zastupitelstvem Jihočeského kraje byly v těchto vyhlášeny grantové programy pro příští rok.

V těchto programech mohou neziskové a příspěvkové organizace, obce, ostatní právnické i fyzické osoby působící v oblasti sportu a zájmové činnosti dětí a mládeže žádat o granty na rok 2011.

Jedná se o tyto programy

Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2011

Žadatelé v tomto programu mohou získat příspěvek na obnovu vybavení sportovních zařízení, na organizování veřejně přístupných sportovních akcí s převahou zaměření na mládež. Příspěvek je také určen na organizaci přeborů, činnost sportovních gymnázií, ale i akce handicapovaných sportovců a mezinárodní aktivity v oblasti sportu. Uzávěrka příjmu žádostí je 30.listopadu 2010.

Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2011

Žadatelům nabízí možnost získat příspěvek na organizaci pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání. Šanci uspět v programu mají akce s převahou zaměření na neorganizované děti a mládež. Podpora je směřována i na informační systémy mládeže a otevřené kluby. Program je určen i pro žadatele, kteří mají program na podporu talentované mládeže, soutěže a mezinárodní spolupráci. Uzávěrka příjmu žádostí je 30.listopadu 2010.

Jihočeský krajský příspěvkový program podpory v oblasti kultury pro rok 2011

Příspěvkový program v oblasti kultury 2011 má účinným a motivujícím způsobem pomoci realizovat formou neinvestičních prostředků projekty, které vedou k rozvoji v oblasti živé kultury, hudby, tance, publikační činnosti, divadla, folklóru, filmu, fotografie, řemeslné a výtvarné dílny a ostatních souvisejících témat. Důraz bude kladen především na projekty, které přispějí k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky v jihočeském regionu, udržení tradic a propagaci Jihočeského kraje. Součástí těchto podpor je i mapování zájmů o jednotlivé kategorie kultury a podporu v jednotlivých oblastech v rámci Jihočeského kraje. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu. Uzávěrka příjmu žádostí je 15.prosince 2010.

Jihočeský krajský příspěvkový program podpory přehlídek a soutěží pro rok 2011

Příspěvkový program podpory přehlídek a soutěží 2011 je zaměřen na projekty soutěží skupiny „A“, „B“, „C“, které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro příslušný školní rok včetně nezařazených v těchto seznamech, které se zaměřují na práci s mládeží v kulturních oblastech – loutkové divadlo, filmová tvorba, dětské, scénické divadlo, scénický tanec, divadlo dospělých apod. – nevyjímaje kulturní přehlídky dospělých. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu. Uzávěrka příjmu žádostí je 15.prosince 2010.

Pravidla pro žadatele včetně elektronické žádosti o grant jsou k dispozici na internetové stránce Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz, menu Granty a Fondy EU, rubrika Granty a příspěvky Jihočeského kraje, sekce Aktuální výzvy – granty a příspěvky Jihočeského kraje. Na každý z programů je alokovaná částka 4,2 milionu korun.

Zdroj Jihočeský kraj, více informací www.kraj-jihocesky.cz

Václav Pavlík, Regionální koordinátor / redaktor, Kraj Jihočeský

Přidej komentář jako první k "Jihočeské grantové programy vyhlášeny"

Zanechte komentář