Kam ještě na školu?

Pardubický kraj – studenti, kteří jste se nedostali při prvních kolech přijímacího řízení na vysokou -nezoufejte , stále tu je možnost prodloužit si mládí a prohloubit znalosti.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice otevírá nové dva bakalářské studijní obory: Radiologický asistent a Zdravotně sociální pracovník. Přihlášky lze posílat do 30. 7. 2010.

Fakulta elektrotechniky a informatiky vypisuje 2. kolo přijímacího řízení na FEI pro akademický rok 2010/2011 1. ročníku prezenčních bakalářských studijních programů. Jedná se o obory Elektrotechnika a informatika – studijní obor – Komunikační a mikroprocesorová technika a Informační technologie – studijní obor – Řízení procesů.
Zájemci mohou být přijati bez přijímacích zkoušek, ovšem počet absolventů bude omezen (pro obor Komunikační a mikroprocesorová technika nejvíce 70 uchazečů a pro obor Řízení procesů nejvíce 50 uchazečů). Bude-li celkový počet uchazečů větší než je maximální počet uchazečů přijímaných pro daný obor, bude sestaveno pořadí podle průměru známek na maturitním vysvědčení a podle pořadí budou uchazeči přijati do vyhlášeného počtu. Lhůta pro podání přihlášek ke studiu a uhrazení poplatku: do 20. srpna 2010.
2. kolo přijímacího řízení je možné absolvovat také do bakalářských studijních oborů na filozofické fakultě. Stálé volná místa jsou ve studijních oborech: filozofie, religionistika, sociální antropologie, kulturní dějiny, učitelství anglického jazyka. Termín přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je 6. 8. 2010. Bližší informace najdete na stránkách univerzity www.upce.cz

Pardubický kraj nabízí možnost studia i na soukromé Polsko–České vysoké škole obchodu Kolegium Glacense a Vysoké škole řízení „Edukacja“. Ta pro budoucí studenty otevírá dálkové studium zaměřené na řízení mezinárodních firem a územně samosprávních celků. Konzultace probíhají v regionu Královehradeckém a Pardubickém (ČR)
Druhý termín náborů je datován k 30.9., bez přijímacího řízení. O přijetí ke studiu rozhodne pořadí přihlášek. Na studium této školy je ovšem nutné sáhnou hlouběji do kapsy, ale díky sponzorům není školné tak vysoké. Více informací na www.vspl.cz

Denisa Fiedlerová, spolupracovnice redakce, kraj Pardubický

Roman Málek, regionální koordinátor-redaktor, kraj Pardubický

Přidej komentář jako první k "Kam ještě na školu?"

Zanechte komentář