Kde se berou mladí fotografové? No přeci v Líhni!

No.6

Od 14. února je ve Škodově paláci, budově Magistrátu hl. m. Prahy, k vidění výstava studentských prací členů výtvarných a fotografických ateliérů Stanice techniků DDM hl. m. Prahy. Všichni vystavující nedávno prošli náročnými talentovými zkouškami, takže určitě bude na co se dívat.No.6

Stanice techniků má v práci s mladými talenty dlouholeté zkušenosti, členové jejich uměleckých ateliérů jsou dlouhodobě úspěšní například při přijímacích řízeních na školy uměleckého zaměření. V čem spočívá tajemství úspěchu? V novátorských přístupech, poctivé práci a nadšení lektorů. Především fotografický ateliér, vedený MgA. Jaromírem Santlerem, patří mezi to nejlepší, co lze v tomto oboru nabídnout. Pojďme se proto společně podívat, jak aktivity Fotoklubu Líheň vypadají.

Fotoklub Líheň existuje již od počátku 90. let, jeho členy jsou mladí lidé mezi 12 a 26 lety. V posledních letech narůstá počet dívek, proto jsou dnes zastoupeni chlapci i dívky přibližně stejně. Postupně procházejí okruhy, které se vzájemně prolínají: fotografie jako komunikace, krajina, zátiší, portrét, reportáž, dokument, nefigurativní fotografie, instalace, exponometrie, dějiny jednotlivých žánrů a mnohé dalších. Součástí programu jsou i konzultace samostatné tvorby, výstavy, přípravka na SŠ a VŠ.

Tematické okruhy přitom nejsou probírány postupně jako ohraničené celky, ale jsou součástí časové osy vývoje fotografie od počátků až do současnosti. Proto se nové přístupy mohou promítnout do těch vývojově starších, což umožní jejich lepší srovnání a pochopení. Tato metoda se velmi osvědčila, jejím velkým kladem je totiž motivace fotografa k vnímání fotografie a světa v širších souvislostech – dobových, kulturních, společenských i technických.

Hlavní myšlenkou, kterou si ale členové ateliérů odnášejí, by mělo být především to, že nápad je důležitější než „foťák“. Proto Jaromír Santler při výuce vede k samostatnosti a originálnímu přístupu, jehož je sám dobrým příkladem.

A kdo vlastně je Jaromír Santler? Na Stanici techniků pracuje od roku 1990. Systém kroužků postupně nahradil „fotoklubovým“ principem, který nadaným žákům umožňuje rychlejší rozvoj, všem členům pak více prostoru pro seberealizaci a efektivnější pedagogické vedení. Také proto mají absolventi jeho kurzů řadu úspěchů v talentových zkouškách na přední fotografické školy. Výuka je v podání Jaromíra Santlera zkrátka pojata jako vedení mladých k osobnímu rozvoji mentálnímu i citovému a k tvořivosti obecně. Ve své vlastní tvorbě se věnuje aranžované fotografii, postavené na nadsázce a humoru, často ale s varovnými signály. Jeho specifický přístup a smysl pro humor jsou zároveň dobrou zárukou toho, že ateliéry nejsou jen o pilné práci, ale i o zábavě v dobrém kolektivu.

Fotoklub Líheň najdete na Stanici techniků v pražských Dejvicích, ateliéry probíhají každý všední den. Více informací naleznete na webových stránkách www.ddmpraha.cz/stanice-techniku.

Zpracovala: Petra Procházková, ICM DDM hl. m. Prahy