Kdy už musíš za studium platit (2. díl)

V minulém díle jsem vás informoval o tom, jak to vypadá s poplatky za tzv. delší studium. Nyní vám poskytnu informace ohledně poplatků za „další studium“ a vše ukončím trochu nepříjemně a popíši, co se stane, když platit nebudete.

Takže, povinnost hradit poplatek za další studium vzniká studentovi, který je již absolventem studijního programu a studuje další studijní program. Tato povinnost odpadá u studentů, kteří absolvovali bakalářský studijní program a pokračují ve svém studiu v navazujícím magisterském programu. V případě, že po absolvování bakalářského studia vystudujete navazující magisterský program a rozhodnete se jít studovat ještě další navazující magisterský program, pak je toto studium považováno za další studium.

Poplatek za další studium se hradí za každý započatý rok studia. Ale pozor, v případě absolventa např. bakalářského studia, který jde studovat další bakalářské studium, platí, že tento poplatek za další studium se platí pouze po standardní dobu, tj. pouze po 3 roky. Po překročení standardní doby studia – v našem příkladě po 3 letech – vzniká studentovi povinnost platit poplatek za „delší studium“.

Každý student, který má povinnost platit poplatek za studium, je o této skutečnosti informován prostřednictvím rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. Toto rozhodnutí se posílá do vlastních rukou minimálně 90 dnů před termínem splatnosti vyměřeného poplatku.

No a co se stane, když poplatek nezaplatíte? Potom má děkan nebo ředitel právo vám studium přerušit. Studium se studentovi přerušuje maximálně na dobu jednoho roku. Dojde-li k zaplacení poplatku a požádá-li osoba, které bylo studium přerušeno, o ukončení přerušení studia, rektor nebo děkan většinou žádosti vyhoví. V případě, že je studentovi studium přerušeno, musí mít na paměti, že v době přerušení není studentem, tzn. nemá žádné studentské výhody a vzniká mu povinnost hradit si sám zdravotní pojištění.

Je to trochu komplikované, takže se vám určitě vyplatí ukončit studium v řádném termínu. A pokud už budete muset platit, tak plaťte. Jinak z toho mohou být pěkné nepříjemnosti.

Zdroj: www.ujep.cz

Miloš Hrubý, Regionální koordinátor – redaktor, Ústecký kraj

 

Přidej komentář jako první k "Kdy už musíš za studium platit (2. díl)"

Zanechte komentář