Konference environmentálního vzdělávání jihočeských mateřinek

Že je poměrně značná pozornost věnována environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě na základních a středních školách, o tom svědčí i příspěvky našeho časopisu. V jihočeském kraji v uplynulých dnech proběhl „Mrkvičkový den“ – setkání pedagogů mateřských škol zaměřené na environmentální problematiku.

„Mrkvičkový den“ pořádalo Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia z Českých Budějovic ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Konference byla určena především koordinátorům Enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty /EVVO/ a dalším pedagogům mateřských škol. Do otevřených dveří mohli vstoupit a setkání se zúčastnit i pracovníci center ekologické výchovy, studenti pedagogických oborů a další zájemci o realizaci ekologické výchovy v předškolním vzdělávání Jihočeského kraje.

Po úvodním přivítání zástupců centra ekologické výchovy Cassiopeia a radní Jihočeského kraje pro oblast školství Jany Krejsové seznámila koordinátorka celostátní sítě Mrkvička Blanka Toušková účastníky se všemi novinkami týkajícími se této sítě. Jako příklad dobré praxe představily učitelky z Církevní mateřské školy „U sv. Josefa“ z Českých Budějovic vlastní celoroční projekt s názvem „O čem mluví stromy“. Ředitelka mateřské školy ve Slavonicích představila inspirativní publikaci „Korálky poznání“, která vzešla z praxe příhraniční mateřské školy a kterou bylo možné na místě zakoupit. Jako poslední v dopoledním bloku hovořila o své práci s dětmi předškolního i mladšího věku Lenka Hřibová. Do Českých Budějovic přijela z Centra pro rodinu M.E.D. sídlícího v Semilech. V rámci jejího příspěvku se posléze ozvinula zajímavá diskuze o svízelích a radostech práce s těmi nejmenšími.

V odpoledních dílnách si účastníci pod vedením lektorek mohli vyzkoušet různé praktické činnosti vhodné pro děti mateřských škol, například metodu zdobení textilu technikou voskové batiky, skládání zvířátek z Twist-artového papíru, výrobu korálků z přírodních materiálů či si zkusit práci s ovčí vlnou. Konference se zúčastnilo 40 pedagogických pracovníků z 31 mateřských škol Jihočeského kraje.

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Své poslání se centrum snaží naplňovat projekty, mezi něž patří především výukové programy pro mateřské, základní a střední školy, akce pro veřejnost, vzdělávání studentů vysokých škol, vzdělávání pedagogických pracovníků, metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v rámci EVVO či poradenství v oblasti EVVO na školách a začleňování EVVO do školních vzdělávacích programů. Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia je členem celostátní sítě Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina / www.pavucina-sev.cz/

Zdroj Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje, www.kraj-jihocesky.cz, více informací www.cegv-cassiopeia.cz

Václav Pavlík, Regionální koordinátor / redaktor, Kraj Jihočeský

Přidej komentář jako první k "Konference environmentálního vzdělávání jihočeských mateřinek"

Zanechte komentář