Kuronské slavnosti

Náchodské Kuronské slavnosti

8. září se na počest vévody Petra Birona Kuronského konal na zámku v Náchodě už VI. ročník Kuronských slavností. Petr Biron koupil panství v roce 1792. V Náchodě nechal vybudovat zámecké divadlo,  které o pět let později přijel navštívit se svojí rodinou a dvořany v počtu 80 osob.  Přišli s ním hudebníci, zpěváci a herci, kteří uváděli divadelní, operní a koncertní vystoupení. Vévodu, jeho družinu a hosty bavily různé zábavy a bály. S příjezdem vévody vždy ožil nejen zámek, ale i město.

Tuto atmosféru, která zde vládla za příjezdu vévody Petra Kuronského, chtěl Náchod ukázat návštěvníkům v sobotu 8.9. od 9 hodin. Na nádvoří jste během celého dne mohli vidět umělce různých žánrů a šikovné řemeslníky, které nám přivedli svoji zdatnost. V odpoledních hodinách se představili dětské hudební i divadelní soubory z Náchoda a okolí. Představení si připravili loutkáři, kejklíři, chůdaři a děti přišel pobavit kouzelník. Večer utíkal v doprovodu kytaristky Lenky Filipové v Triu s Mirkem Linhartem a Seanem Barrym. Slavnosti ukončila světelná show a večerní fanfára.

Tereza Nývltová, regionální redaktor, ICM Náchod

Přidej komentář jako první k "Kuronské slavnosti"

Zanechte komentář