Květnové výstavy v Rainbow Gallery – neboli ženy a umění

ATD2

Dne 10. května se prostory Kulturního klubu DUHA na Školní ulici v Prostějově, ve kterém sídlí Rainbow Gallery (www.instagram.com/rainbowgalleryprostejov) staly útočištěm pro Ateliér tělového designu z Fakulty výtvarných umění v Brně a také pro sochařku a diplomantku Ateliéru sochy na Akademii výtvarných umění v Praze.

Kromě toho se v prostorách vestibulu prezentovala již poněkolikáté umělecká střední škola Art Econ. Tentokrát se však výstavy neúčastnili jen studenti, ale také pedagogové. Koncepcí výstavy byla demokracie mezi studenty a pedagogy – proto vystavili své práce bez jakékoliv hierarchie tak, aby divák sám rozmítal, o čí práci se jedná. Nebylo zadané ani žádné téma. Jedinou podmínkou bylo, že se nejednalo o školní práce, ale o volnočasovou dobrovolnou tvorbu.

Nikola Emma Ryšavá – Overlap

nikola emma rysavaNikola Emma Ryšavá (*1990, Praha) se vždy zabývala různými kreativními výrazy, takže umění pro ni bylo jasnou volbu. Od studia keramiky přes design dřevěných hraček se dostala až k sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze, do oblasti, ve které se mohla plně realizovat. Práce Nikoly Emmy jsou plné neskutečných, často antropomorfních postav, někdy groteskních, emocionálních a jindy strašidelných. Stvoření často pocházejí z literatury, jejího vnitřního světa a z jejího amatérského zájmu o psychoanalýzu. Na výstavě v prostějovské Rainbow Gallery prezentuje sérii průsvitných soch z epoxidu, které proti světlu září a vypadají velice dramaticky a znepokojivě. Kromě toho vystavila také busty, na kterých vyobrazila vlastní destruovaný autoportrét. Ze starších prací se na výstavě objevilo ukřižované batole v reklamním ubrusu od cigaret značky Marlboro. Asi nejvtipnějším dílem je pak série tří odlitků vagíny, které jsou laděny do pop-artového stylu. Její práce můžete vidět na stránkách: www.nikolaemmarysava.com, nebo také na instagramu: www.instagram.com/nikolaemmarysava.

nikola emma rysava (2)

Aktuální trendy v tělovém designu

ATD3

Ateliér Tělového designu z Fakulty výtvarných umění VUT v Brně pod vedením Lenky Klodové a Karolíny Kohoutkové se zabývá tématem tělesnosti, sociálního a veřejného umění. Tvorba v intencích Tělového designu je kombinací umělecké, intuitivní, konceptuální a sociální citlivosti; čerpá podněty z oblastí humanitních studií, psychologie, gender studies, mediálních studií, postkoloniálních studií, environmentálních disciplín a speciální pedagogiky. Na výstavě se odehrála série performancí. Hned na začátku se vedoucí atelieru Lenka Klodová pasovala na oddávající a oddala všechny přítomné studentky mezi sebou, aby tím utužila vztahy v atelieru. Další performance měla na svědomí jedna ze studentek, která četla romanticky pornografické básně. Po přednesu každému v místnosti věnovala obálku s autorskou básní. Poslední performance měla taneční charakter – jednalo se o parafrázi fenomenálního Vogue dance. Kromě performancí atelier vytvořil také site-specific instalaci. Instalace má jasnou koncepci – co přivezu v kapse. Na duhovém provázku, visí různorodé předměty umělecké tvorby studentů atelieru – vše velmi malé velikosti. Duhový provázek je pojítkem mezi jednotlivými pracemi. Vystavující: Lenka Klodová, Natália Drevenaková, Vendula Kolářová, Kateřina Olivová, Nela Richterová, Adéla Venturová, Sara Wollasch, Marie Zandálková a další. Tvorbu ateliéru můžete vidět na jejich instagramovém účtu: www.instagram.com/telovydesign.

ATD

Výstavy jsou k vidění v Rainbow Gallery do konce května 2019.

 

Autor: Mira Macík, ICM Prostějov

Fotografie: archiv Rainbow Gallery